Zelený závod

Osobní zodpovědnost

Naše výrobní technologie jsou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami tzv. BAT (Best Available Techniques).

Jsme držitelem certifikátu řízení ochrany životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2016. Ochrana přírody je u nás součástí výrobního systému a každodenního života.

Pod pojmem Zelený závod se neskrývá jenom ekologická výroba a auto šetrné k životnímu prostředí, tzv. zelený výrobek. Uvědomujeme si, že ochrana životního prostředí začíná u každého z nás, proto se snažíme vzdělávat naše zaměstnance. Více než kdy jindy pak během tzv. Zeleného měsíce.

Samozřejmostí je pro nás třídění odpadů a šetření energiemi. Podporujeme obnovitelné zdroje energie a nakupujeme zelenou elektřinu.

Jsme držitelem certifikátu v oblasti energetického managementu pro výrobu automobilu dle ČSN EN ISO 50001:2019.

Soustavně pracujeme na optimalizaci a úsporách v technologiích, které přináší výsledky v klíčových environmentálních ukazatelích (spotřeba energií, vody, produkce odpadů, spotřeba materiálů atd.)

Pokud chceme, aby byla Toyota dlouhodobě vnímána jako Zelený závod, musíme s odpovědným a šetrným chováním k životnímu prostředí začít každý sám u sebe. Mysleme při svém jednání na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů.

Jsme Zelený závod. Co děláme proto, abychom si toto označení zasloužili?

Šetříme vodou a využíváme vlastní čistírnu odpadních vod.

Minimalizujeme množství látek vypouštěných do ovzduší jak při produkci tak i u našich výrobků.

Neustále pracujeme na snižování hladiny produkovaného hluku naším závodem.

Šetříme elektrickou energií, plynem a vodou.

Odpad recyklujeme. Vyrábíme tak, abychom minimalizovali jeho množství.