Naše cíle

Zájem o region

V okamžiku, kdy jsme my přišli na Kolínsko, začali jsme se zajímat o region, který se stal naším novým domovem. Velmi rychle jsme zapustili na Kolínsku své kořeny. Během několika dalších let jsme společně se zaváděním a optimalizováním výrobních procesů formovaly i nástroje, kterými dodnes přispíváme k rozvoji Kolínska. Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči regionu a našim zaměstnancům a snažíme se chápat potřeby našeho okolí.

Hlavními cíli naší společnosti jsou: Být dobrým zaměstnavatelem, sousedem a občanem České republiky.

Dobrý zaměstnavatel

Jedním z pilířů naší společenské odpovědnosti je i závazek být dobrým zaměstnavatelem. Uvědomujeme si, že pro úspěch naší továrny jsou nejdůležitější lidé. Ceníme si práce našich zaměstnanců a na oplátku o ně pečujeme. Na prvním místě je pro nás zdraví a bezpečnost nejen našich zaměstnanců. Mimo jiné máme vlastní Centrum preventivní zdravotní péče v areálu automobilky, jehož součástí je i moderní rehabilitační a fyzioterapeutické středisko.

Každý ze zaměstnanců, kdo identifikuje třeba jen potenciální nebezpečí, má možnost ochránit sebe i ostatní tím, že na problém upozorní nebo zastaví výrobní proces. Prevence předcházení rizik je účinným nástrojem zvyšování bezpečnosti nejen v Toyotě.

Protože kvalita rovná se úspěch a kvalitu dělají kvalifikovaní zaměstnanci, chceme podporovat Váš rozvoj. Výrobní systém Toyoty je založen na tom, že každý zaměstnance má možnost ovlivnit kvalitu našich vozů a spokojenost zákazníka. Nabízíme širokou škálu školení a dovedností, a možnost zapojit se do řešení problémů na pracovišti, které zvýší kvalitu nejen u nás, ale i ostatních závodů Toyoty ve světě.

 

Zdravotní centrum

Dobrý soused a občan České republiky

Jsme nedílnou součástí Kolínska a České republiky, systematicky přispíváme k jeho trvale udržitelnému rozvoji a rovnováze ekonomického, sociálního i ekologického rozměru v souladu se zákony České republiky.

Aktivně podporujeme

Významně se podílíme na rozvoji kultury, sportu, bezpečnosti a sociálních služeb, ochrany životního prostředí a vzdělání v celém regionu.

Vybudovali jsme cyklostezky, podporovali a sami v rámci dobrovolnických akcí sázeli stromy, uklízeli Česko. Založili jsme hudební festival, jehož výtěžek pomáhá plnit sny těm, kteří mají určitý handicap. Aktivně podporujeme složky integrovaného záchranného sboru.

TPCA Beat festival 2019

Hlavním posláním TPCA Beat festivalu je podpořit regionální kapely. Každý rok se tak na velkém pódiu před zaplněným amfiteátrem Kmochova ostrova v Kolíně předvedou talentované skupiny nejrůznějších žánrů. Mladí hudebníci...

Zobrazit více

Daruj krev – Daruješ život!

Oblastní spolek ČČK v Kolíně obdržel 3,5 miliontý vůz vyrobený v TPCA – Toyotu Aygo. Automobil bude sloužit pro zvýšení informovanosti o nutnosti darovat krev...

Zobrazit více

Pojďme si kulihrát!

Na centrálním dětském hřišti v Kolíně byla zhotovena kuličková dráha, kterou tvoří 5 spletitých tras. Kuličky překonávají labyrint různých cestiček s tunely a zvonky. Hrací kuličky budou k dispozici ve výdejovém...

Zobrazit více

Žijme Kolín multimediálně

SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín pořídí technické vybavení multimediálního a počítačového studia a podpoří tak technické vzdělávání a snadnější uplatnění studentů na trhu...

Zobrazit více

Rekonstrukce sokolovny

TJ Sokol Velký Osek zahájil 1. fázi rekonstrukce místní sokolovny, která bude následně sloužit nejen sokolským...

Zobrazit více

Rozšíření dětského parku v Býchorech

Zastávka Býchory bude doplněna o nové hrací prvky pro děti a zároveň bude vysazeno několik stromů podél trati do...

Zobrazit více

Dětské hřiště

Na sendražickém hřišti budou instalovány nové hrací prvky pro děti a v jeho okolí vysazeny...

Zobrazit více

Dětské zprávičky

PČR Územní odbor Kolín pořídí nové technické vybavení pro Dětské zprávičky, které jsou součástí projektu Bezpečný...

Zobrazit více

Sokole, nemáš kde přistát

Tělovýchovná jednota Sokol Kolín zakoupila profesionální akrobatický čtverec, který bude nejen oddílu sportovní gymnastiky sloužit pro vrcholovou přípravu na...

Zobrazit více

Zachování důstojnosti člověka – podpora pro domácí hospic

Díky darovanému vozu Citroën C1 bude lépe zajištěna terénní hospicová...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2018

Zaměstnanci TPCA se aktivně zapojili, aby mohli těsně před Vánoci osobně udělat radost rodinám nemocných dětí a kolínským záchranným složkám. Téměř polovina všech zaměstnanců se vzdala svého vánočního dárku od firmy...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – listopad 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – říjen 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – září 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červenec, srpen 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2018

Hlavním posláním TPCA Beat festivalu je podpořit regionální kapely. Každý rok se tak na velkém pódiu před zaplněným amfiteátrem Kmochova ostrova v Kolíně předvedou talentované skupiny nejrůznějších žánrů. Mladí hudebníci...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červen 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – květen 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – duben 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Záchranný lodní kontejner

Hašení požárů, ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel, to jsou úkoly Hasičského záchranného sboru v Kolíně. Muži a ženy v uniformách ve dne v noci bdí nad bezpečím nás – obyvatel regionu. Na svém kontě...

Zobrazit více

Živá náves aneb Hydepark v Jestřabí Lhotě

Projekt navazuje na grant z roku 2010, kdy došlo k revitalizaci zeleně parku v centru obce. Nyní je potřeba zázemí dotvořit, aby se místo stalo plnohodnotným společenským a kulturním centrem obce. Konají se tu akce od letního...

Zobrazit více

Defibrilátory pro Kolín

Srdeční příhoda nás může potkat kdekoliv a kdykoliv a je nutná okamžitá první pomoc defibrilací. Defibrilátory jsou moderní zdravotnické přístroje, které pomáhají poskytnout první pomoc a v případě nutnosti defibrilují...

Zobrazit více

Jak se staví sen

Střední odborná škola a učiliště stavební v Kolíně má již dlouholetou tradici ve svém působení. Přesto je někdy v řadách občanů nedoceňována tím, co vše její žáci umí předvést v praktické činnosti a co...

Zobrazit více

Dešťová voda, nevyužité bohatství

Nedostatek vody a její plýtvání je čím dál tím větším společenským problémem. Cílem 4. Základní školy v Kolíně je vytvořit pilotní projekt splachování toalet dešťovou vodou. Uspořit tím 30 % nákladů na vodné,...

Zobrazit více

Cestička do školy

Více než 200 dětí denně využívá pro vstup do školy dlážděnou přístupovou komunikaci, která již nevyhovuje. Auta, děti, nákladní automobily zásobování, to je každodenní obrázek rána u základní a mateřské školy ve...

Zobrazit více

Ze života hmyzu

Hmyz v přírodě má nezastupitelné místo. Jaké, to objasní naučná stezka „Ze života hmyzu“ v zámeckém parku na Kačině. Jejím hlavním úkolem je rozhýbat mozkové závity malých i velkých návštěvníků a podpořit...

Zobrazit více

Za bezpečnější obce

Starostové Býchor a Němčic spojili své síly a rozhodli se udělat ze svých obcí bezpečnější místo pro život. Osázením potřebných dopravních značek v obcích dojde ke zklidnění dopravy a mimo jiné nás značky také...

Zobrazit více

Už vím, jak zachránit život

Poskytnout první pomoc by měl dokázat každý, bohužel tomu tak není. Oblastní nemocnice Kolín přichází ze své pozice s nápadem realizovat kurzy první pomoci pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Tým školitelů bude sestaven...

Zobrazit více

Muzejní depo pro vagóny

Stavba hrázděné budovy – depa pro vagóny je poslední stavbou, která je naplánována v areálu nádraží Kolínské řepařské drážky. Depo je důležité pro kryté stání otevřených vagónů, které jsou venku velmi poškozovány...

Zobrazit více

Učíme děti bruslit

V dnešní době ubývá možností, kdy děti mohou v zimě bruslit na rybníku, proto SC Kolín dostalo nápad, jak o tento zážitek děti nepřipravit. Oslovili mateřské školy s nabídkou hodin bruslení na zimním stadionu. Nápad se...

Zobrazit více

Revitalizace Zálabské skály

Na pravém břehu řeky Labe stojí pozdně gotická věž, která byla postavena v 1. polovině 15. století jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes řeku Labe. Koncem 19. století...

Zobrazit více

Bavíme se a sportujeme v Kolíně

Kultura a sport jsou jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak trávit volný čas. Spolu s obyvateli a občanskou společností tvoří kolorit a jedinečnost každého města či obce. Kulturně společenské akce podporují...

Zobrazit více

Rychle a zběsile na elektrokolech

Bezpečnější, efektivnější a levnější takové výhody mají elektrokola pro městskou policii. Nákupem 3 kusů elektrokol chce městská policie zvýšit hlavně bezpečí ve městě. Elektrokola budou sloužit jako alternativa...

Zobrazit více

Za kulturou na venkov

Kultura nás vrací ke kořenům a prohlubuje naše vztahy nejen k místu, kde žijeme, ale i k lidem, kteří zde žijí. To vše tvoří naší společnost a to vše formuje nás. Proto je důležité kulturu podporovat a rozvíjet....

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – březen 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – únor 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – listopad 2017 – leden 2018

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2017

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně. Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Elektro nás baví

Na stále poněkud opomíjené technické vzdělávání se zaměřil projekt 6. základní školy Kolín, která se oblasti podpory techniky a řemesel věnuje dlouhodobě a úspěšně. Pomocí našeho grantového příspěvku již...

Zobrazit více

Učíme se pod širým nebem

Celkem 140 dětí Základní školy Žiželice se dosud, pokud chtělo být při výuce na čerstvém vzduchu, učilo na zahradním hřišti pod stromy. Ne že by to bylo úplně špatné, ale škole přece jen chyběl vhodný prostor pro výuku venku...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – říjen 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Tisíc stromů pro Podlipansko

Jen tak vysadit stromy, na kterých se časem bohužel nezřídka podepíší vandalové? Ne, ne. Na Podlipansku mají jinou strategii. Už řadu let tam má tradici dobrovolnická výsadba stromů, kterou pravidelně podporujeme. Zapojují se do ní spolky,...

Zobrazit více

Rozzářené kouřimské nádraží

Město Kouřim se rozhodlo rozzářit své autobusové nádraží. V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce komunikací a chodníků v této lokalitě, která se tím výrazně proměnila k lepšímu, jen nádraží zůstávalo stále...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – září 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Hrajme si bezpečně na vnitřním hřišti Rimava

Bezpečná, vnitřní, celoročně přístupná herna přímo uprostřed sídliště vznikla pomocí našeho grantového příspěvku městu Kolín. To přebudovalo nevyužité prostory na pěkné místo, kde se děti za jakéhokoli počasí vydovádí...

Zobrazit více

Včelí pohled na svět – tradičním způsobem k udržitelnému životu

Díky trochu jinému úhlu pohledu polabští ochránci přírody vědí, jak o ni nejlépe pečovat. Rádi jsme proto z našeho grantového programu podpořili jejich projekt zaměřující se na vzdělávání v ohleduplném způsobu života....

Zobrazit více

Judo pro děti

Kolínský oddíl judo TJ Start má za sebou už téměř 30 let své činnosti. Původní malý školní oddíl se rozrostl do oddílu, který dosahuje významných úspěchů nejen v regionálních soutěžích, ale i na mistrovstvích republiky....

Zobrazit více

Fotbal to je hra!

Na základě průzkumu mezi tisíci obyvateli Kolína a okolí, mezi našimi zaměstnanci i lidmi činnými v kultuře, sportu, bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a podobně jsme se rozhodli v našem grantovém programu ještě...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červenec, srpen 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2017

Hlavním posláním TPCA Beat festivalu je podpořit regionální kapely. Každý rok se tak na velkém pódiu před zaplněným amfiteátrem Kmochova ostrova v Kolíně předvedou talentované skupiny nejrůznějších žánrů. Mladí hudebníci...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červen 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Síť veřejných miniknihoven pod širým nebem vznikla díky našemu grantovému přispění v Kolíně a okolí. Do realizace projektu, jehož smyslem je rozvoj a podpora čtenářství, se pustila kolínská knihovna na popud svých...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – květen 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Krátký animovaný film o historii Kolína

Vzpomínáte si na animované seriály O Človíčkovi nebo sérii Byl jednou jeden život? Nenásilnou, přitažlivou formou vryly obrovské množství informací do paměti tisíců nejmenších lidiček. A nejen jich. Právě obdobnou cestou se...

Zobrazit více

Zábava pro všechny

Ovčárečtí hasiči, rybáři, sportovci, školy, mládež i další obyvatelé a návštěvníci obce nebo třeba zaměstnanci firem v průmyslové zóně budou moci díky našemu příspěvku využívat zakrytého venkovního přístřešku...

Zobrazit více

Bezpečně kolem Hradišťka

Pokud se v létě projedete po cyklostezce mezi Kolínem, Hradišťkem I a obcí Veltruby, potkáte s největší pravděpodobností víc lidí než večer na náměstí leckterého z měst. Krásně rovinaté Polabí skýtá...

Zobrazit více

Příběhy našich sousedů

Současná mladá generace už nemá žádnou osobní zkušenost s nedemokratickými režimy, které v naší zemi panovaly téměř půl století. Neví, jaké svobody a práva byly jejich dědečkům a pradědečkům brány, jak za ně...

Zobrazit více

Cadet Grand Prix Kolín

Celkem deset škol z Kolínska a Kutnohorska se zapojilo do projektu spolku Start 7 – odbočka Svazu letců ČR, který se zabývá programy na technické vzdělávání dětí a mládeže. Cílem projektu je přivést děti...

Zobrazit více

Z kopce do kopce trénujeme sportovce

Láteříte někdy cestou do kopce s těžkými taškami a říkáte si, proč tu není alespoň rovinka? Sportovci, kteří chtějí trénovat, jsou na tom trochu jinak. Zvlášť v Kolíně. To už ztvárnil pan Kmoch ve svém „Kolíne,...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – duben 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Pečujeme o zeleň II.

Ohleduplnost k životnímu prostředí a péče o něj patří ke každodennímu životu naší zelené továrny. Prolíná se celým výrobním procesem a je samozřejmě i jednou z nedílných priorit našeho grantového...

Zobrazit více

Bavíme se a sportujeme v Kolíně

Setkávání lidí a komunitní život je důležitou součástí příjemného žití nejen na vesnicích, ale také ve městech, kde bývá anonymita ještě o poznání větší. Rádi jsme proto z našeho grantového programu opětovně...

Zobrazit více

Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle

Mnoho věcí, o kterých se učí, mohou mít díky našemu grantu děti z pěti kolínských základních škol přímo na dosah. Je to totiž o hodně jiné učit se třeba o ptácích jen z obrázků v učebnici, nebo mít...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – březen 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – únor 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – leden 2017

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2016

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně. Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – prosinec 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – říjen 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – září 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – srpen 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2016

Hlavním posláním TPCA Beat festivalu je podpořit regionální kapely. Každý rok se tak na velkém pódiu před zaplněným amfiteátrem Kmochova ostrova v Kolíně předvedou talentované skupiny nejrůznějších žánrů. Mladí hudebníci...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červenec 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červen 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Bezpečnost pro všechny

Už téměř ke třem desítkám bodů se díky finančnímu příspěvku z našeho grantového programu rozšířil městský kamerový systém v Kolíně. Nad bezpečností na silnicích i chodnících, nad bezpečím účastníků...

Zobrazit více

Interaktivní vzdělávací centrum

Požár bytu, domu, zahrady, pole. O těchto událostech slýcháme často. Víme ale, jak bychom se sami zachovali v situaci, kdy by k požáru či jiné krizové situaci došlo u nás doma, v zaměstnání, ve škole? Věděli...

Zobrazit více

Učíme se bezpečnosti v dopravě

S velkým zájmem malých řidičů, holčičky rozhodně nevyjímaje, se hned od prvního okamžiku setkaly nové motokáry, které pomocí našemu grantu pořídila na dopravní hřiště u Vodního světa Kolín Správa městských sportovišť...

Zobrazit více

Vraťme mníka jednovousého zpět do Labe

Kdysi s noblesou sobě vlastní brázdil vlny Labe i Cidliny. Pak zmizel. Nenápadně, postupně, ale nakonec zcela. Řeč je o nádherné rybě jménem mník jednovousý. Příčinou, proč mník ve vodách Polabí nepřežil, bylo...

Zobrazit více

Městské terasy opět žijí!

Na terasy za Městským společenským domem v Kolíně se vrací život. Pro návštěvníky města i jeho obyvatele se jedná o klenot přímo v centru města s nádherným výhledem na řeku Labe, skrytý ale bohužel jejich očím...

Zobrazit více

Oživení Sklenářova dolíku

Šest neziskových organizací, k nimž se dlouhodobě přidává řada dobrovolníků, spojilo své síly, a to skutečně fyzické, a pustilo se do velké přeměny Sklenářova dolíku. Jedná se o poměrně rozlehlý prostor zeleně...

Zobrazit více

Pečujeme o zeleň

V sedmi obcích zálabského regionu se díky našemu grantu podařilo ošetřit krásné letité stromy, jejichž osudem by bez odborné pomoci bylo s největší pravděpodobností pokácení. Pracovalo se v Krakovanech, Týnci nad Labem,...

Zobrazit více

Lepší místo pro lepší Kolínsko

Od roku 2012 do poloviny roku 2016 se do projektu Lepší místo zapojilo už na sedm tisíc lidí z řad široké veřejnosti. Prostřednictvím mobilní a webové aplikace upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Tyto podněty se...

Zobrazit více

Bavíme se a sportujeme v Kolíně

Z našeho grantového programu jsme také v ročníku 2016 podpořili celkem sedm tradičních kolínských akcí pořádaných pod širým nebem i pod zdobeným stropem městského divadla, v zeleni Kmochova ostrova i na dlažebních...

Zobrazit více

Proměny města Kolína

Představit veřejnosti zhruba pět desítek unikátních srovnávacích dvojic historických a současných fotografií města a následně vydat i obsáhlejší knihu se za pomoci našeho grantu rozhodl spolek Můj Kolín. Zvolil formu...

Zobrazit více

V Polepech to žije

Každoroční hojně navštěvované posvícení, koncerty, taneční zábavy s kapelou, kabaret, pravidelné rozsvěcení vánočního stromu se zpíváním koled, akce pro děti, setkání seniorů. V Polepech to prostě žije. Pomýšlí se na...

Zobrazit více

Odpočinkové místo ve Volárně

Pro maminky s malými dětmi, pro malé i velké cyklisty z širokého okolí, pro školní děti, mládež i seniory a spoustu dalších zájemců se obec Volárna rozhodla vybudovat zastřešené odpočinkové místo na dětském...

Zobrazit více

Kozlové do toho!

Aby všichni fanoušci neporazitelných Kozlů mohli na kolínském zimním stadionu ještě lépe sledovat jejich skvělá vítězství, podpořili jsme SC Kolín při nákupu nové časomíry. Jedná se o moderní ledkové zařízení s obrazovkou...

Zobrazit více

Z kopce běž, do sítě řež

Pro mládež do věku staršího žactva se kolínští atleti rozhodli vybudovat vrhačské centrum. Jedná se o vrhačský kruh s ochrannou sítí kolem, odkud se ovšem nevrhá na dopadovou plochu, ale do tréninkové sítě. Nové centrum na...

Zobrazit více

Sokole leť, máš sportovní rozlet!

Lavičky, žíněnky, míče či spoustu dalšího drobného náčiní pro děti pořídili kolínští Sokolové z podpory našeho grantového programu 2016. Nové sportovní nářadí a náčiní znamenalo nejen potřebnou obnovu věcí, některé...

Zobrazit více

Řemeslo nás baví

Na velmi potřebnou řemeslnou dílenskou činnost se zaměřil projekt 6. základní školy v Kolíně. Spočívá ve vybavení dílny nejen klasickým ručním nářadím na zpracování dřeva, případně plastu, ale škola díky našemu grantu...

Zobrazit více

Odpočinek na cestách

Nová lehká dřevěná konstrukce s převislou střechou tak, aby se pod přístřešek nechala pohodlně odložit jízdní kola, poslouží díky našemu grantovému příspěvku na frekventované cyklostezce ve Velkém Oseku nejen cyklistům....

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – květen 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – duben 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – březen 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – únor 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – leden 2016

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2015

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně. Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – prosinec 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – listopad 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – září 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – říjen 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – srpen 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2015

Hlavním posláním TPCA Beat festivalu je podpořit regionální kapely. Každý rok se tak na velkém pódiu před zaplněným amfiteátrem Kmochova ostrova v Kolíně předvedou talentované skupiny nejrůznějších žánrů. Mladí hudebníci...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červenec 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – červen 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – květen 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

ATLETÍM, ATLETÍŠ, ATLETÍME

Potřebným atletickým náčiním a pomůckami se díky našemu grantu dovybaví oddíl atletiky TJ Sokol Kolín – atletika. „Chceme našim závodníkům od těch nejmenších v atletických přípravkách až po reprezentanty ČR zajistit...

Zobrazit více

BAVÍME SE A SPORTUJEME V KOLÍNĚ

Malé děti, školáci, starší junioři, mladí lidé, střední generace i senioři, Kolíňáci i návštěvníci města včetně zahraničních turistů. Ti všichni nacházejí vyžití při pravidelných kulturních a sportovních...

Zobrazit více

BEZPEČNĚ PRO DĚTI

Pohyb dětí ve stále intenzivnější dopravě přináší prakticky denně riziko, které je o to větší právě pro nejmenší účastníky provozu, ať už v roli chodců nebo cyklistů. Z grantového programu jsme se proto i tento...

Zobrazit více

HOŘÍ! UŽ VÍŠ, CO DĚLAT?

Když vám někdo o něčem vypráví, nikdy to není totéž, jako když to zažijete na vlastní kůži. Nejen tato skutečnost vedla kolínské hasiče k myšlence pořídit speciální stan, ve kterém bude možné reálně simulovat podmínky...

Zobrazit více

NA NOVÝ MOST PO LANĚ

Poměrně nedávno zprovozněná první lezecká stěna v Kolíně, která je netypicky umístěná přímo na konstrukci Nového mostu, se díky našemu grantu rozšíří o nové linie, stávajícím cestám se dostane prodloužení. Tím bude...

Zobrazit více

NEBONÁVES V NOVÉM

Společnými silami obyvatelé Nebovid a Hlubokého Dolu spolu s architekty nejen vymysleli, jak by mělo centrum jejich obce vypadat, ale následně se společně i do budování návsi v Nebovidech pustili během celé řady brigád....

Zobrazit více

PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY III

Krásná zelená tradice se už prakticky stala z akce Místní akční skupiny Podlipansko s názvem Podlipansko sází stromy. Letos se dobrovolníci vydají na pomoc krajině, místu, kde žijí, a tedy i sami sobě a svým dětem...

Zobrazit více

ŘEPAŘKOU DO BÝCHOR ZA ODPOČINKEM

Od samého počátky, tedy už od roku 2005, pravidelně podporujeme projekt Kolínské řepařské drážky. Výjimkou nebyl ani grantový program 2015, z něhož jsme přispěli na vybavení konečné zastávky v Býchorech. Tam chtějí nadšenci...

Zobrazit více

S POČÍTAČEM SE NÁM UČÍ LÉPE

Zákon schválnosti se projevil v budově Základní a mateřské školy v Ovčárech při rozsáhlé havárii na rozvodu vody. Problém nenastal v přízemí, kde by napáchal méně škod, ale v nejvyšším patře objektu, takže...

Zobrazit více

TECHNIKA NÁS BAVÍ – CENTRUM MERKUR

Základem podpory tolik potřebného technického vzdělávání je vytváření vztahu k technickým oborům už od útlého věku. To si uvědomuje 6. základní škola Kolín, která se rozhodla pomocí našeho grantu vybudovat technické...

Zobrazit více

Z KOZLÍKŮ KOZLOVÉ

Podpořit trenéry SC Kolín při výchově nových nadějí kolínského ledu jsme se rozhodli finanční pomocí na nákup tréninkového a zápasového vybavení. A že je opravdu možnost, že v Kolíně vyrostou další hokejoví...

Zobrazit více

ZÁLABÍ POBAVÍ

Obyvatelé všech téměř tří desítek obcí zálabského regionu se společně podíleli na vytvoření strategie místního rozvoje. Z ní vyplynulo, že většina obcí má při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí...

Zobrazit více

ŽIJEME BASKETBALEM

Nemusíte měřit zrovna dva metry deset, abyste se mohli stát skvělými basketbalisty. Konec konců, pokud vám je mezi čtyřmi a šesti lety, nikdo od vás podobnou výšku ani neočekává. Přesto se i malým dětem otevírá naděje dobýt...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – duben 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Toyota AYGO střeží bezpečnost v ulicích Kolína

Jeden z nových modelů začne v nejbližších dnech pomáhat v dohledu nad pořádkem v ulicích Kolína i nad bezpečností provozu na jeho silnicích. Novou Toyotu AYGO získala kolínská městská policie. „Vítaný dar...

Zobrazit více

Flotilu hasičských Peugeotů rozšíří další, tentokrát nový Peugeot 108

Další Peugeot z produkce TPCA, tentokrát ovšem poprvé nový model Peugeot 108, dostane červenobílý hasičský lak a začne záchranářům pomáhat v regionu. „Auta vyráběná v TPCA nám rozhodně nejsou cizí. Stanice Kolín...

Zobrazit více

Citroën C1 pomůže kolínskému domovu důchodců

Nový model Citroën C1 věnuje TPCA Městskému domovu důchodců v Kolíně. V současné době domov využívá téměř 80 klientů. Pečuje zejména o seniory nad 65 let, jimž se snaží zajistit důstojné a spokojené žití...

Zobrazit více

Startujeme celkovou rekultivaci Kmochova ostrova

Přeměnit Kmochův ostrov v kultivovaný, reprezentativní prostor, kde najdou možnost vyžití všechny věkové skupiny, je dlouhodobý záměr města Kolína. K jeho uskutečnění se při příležitosti 10. výročí zahájení výroby...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – únor 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – březen 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – leden 2015

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2014

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně. Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – listopad 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance – říjen 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Mezinárodní charitativní bazar 2014

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě...

Zobrazit více

TPCA Ice Bucket Challenge

V říjnu 2014 do TPCA dorazila výzva Ice bucket challenge z Toyota Motor Velká Británie. Ke vzkazu od sesterské společnosti jsme se postavili čelem a výzvu jsme přijali. Protože dlouhodobě pomáháme tam, kde jsme doma, rozhodli jsme se...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance září 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance srpen 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance červenec 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Veteran Rallye Kutná Hora

V roce 2014 jsme se poprvé stali partnerem oblíbené akce Veteran Rallye Kutná Hora. Nablýskaní krasavci závodí v soutěži do vrchu. Nejde zde však o rychlost, ale o přesnost. Vyhrává ten, komu se podaří zajet všechny jízdy...

Zobrazit více

Výtěžek z  TPCA BEAT Festivalu 2014

Už po sedmé se letos sešli příznivci dobré muziky na kolínském Kmochově ostrově, aby si poslechli začínající regionální kapely i ostřílené matadory z hudební branže, na TPCA Beat festivalu. Stejně jako předešlé roky...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2014

V sobotu 19. července se na Kmochově ostrově v Kolíně odehrál sedmý ročník TPCA Beat festivalu, který dává příležitost vyniknout amatérským regionálním kapelám. Letošní ročník si přišlo užít více než 3 600 lidí! V...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance červen 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

BC Kolín 2014

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

KUTNOHORSKÉ STŘÍBŘENÍ 2014

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2014

Už šestou desítku ročníků letos načal Kmochův Kolín. Jednapadesátý ročník festivalu, který už dávno nepatří jen dechové hudbě, záhajil sám starosta Města Kolína Vít Rakušan. Společně s několika dalšími stovkami kolíňáků...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance květen 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Slavnosti krále Jiřího z Poděbrady

Od večera do rána a od rána do večera slavili v Poděbradech 550. výročí od mírových iniciativ krále Jiřího z Poděbrad. U tradiční historické slavnosti jsme letos nechyběli ani my. Středověký festival otevřel...

Zobrazit více

Den záchranářů 2014

Už po osmnácté zaplnila 8. května kolínské ulice záchranářská technika a muži a ženy v uniformách. Pro domácí i přespolní návštěvníky připravilo Město Kolín další ročník oblíbené akce Den záchranářů....

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance duben 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Světový pohár spřežení

Do malé vesničky u Kolína zavítala na začátku května velká sportovní událost. První májový víkend tu probíhalo zápolení jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží v rámci Světového poháru spřežení. Netradiční...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance březen 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance únor 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance leden 2014

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2013

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Rozsvícení vánočního stromu na kolínském náměstí

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě...

Zobrazit více

Kytarová soutěž Kutná Hora 2013

Na poli kultury podporujeme celou řadu uměleckých žánrů. Jednou z akcí, jejichž jsme generálním partnerem, je Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora. Kytarové Klání mladých hudebníků podporujeme již od roku...

Zobrazit více

TPCArt: Galerie pod širým nebem

Vyvrcholením festivalu TPCArt, kterým Kolín ožil v září 2013, bylo otevření Galerie pod širým nebem v parku nad Ztracenou uličkou. Dva Česi Jan Holub a Jan Kaláb, Francouz Sylvain Sambre a Japonec Tets Ohnari vytvořili...

Zobrazit více

TPCArt: Graffiti Jam

Na začátku září 2013 vypuklo v kolínských ulicích velké tvoření. Graffiti malíři profíci i amatéři ozdobili šedé stěny nového mostu svými kousky v rámci celodenního Graffiti Jamu. Do zkrášlování kolínské dominanty...

Zobrazit více

TPCArt: Murál – Velkoformátová malba

Další vlaštovkou ze streetartové tvorby festivalu TPCArt byla malba murálu – velkoformátové malby. Lukáš Kladívko a Jakub Štark během pěti dní vytvořili na zdi o.s. Prostor malbu na téma recyklace. Jak takové dílo vzniká, mohli...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2013

Několika tisícům diváků přinášíme každé léto již od roku 2008 kulturní zážitek pod širým nebem v podobě TPCA Beat festivalu. Na soutěžní klání začínajících skupin z regionu zasazené do krásného přírodního prostředí...

Zobrazit více

Výtěžek z  TPCA BEAT Festivalu 2013

V roce 2013 jsme výtěžek z TPCA BEAT festivalu věnovali Základní umělecké škole v Kolíně. Peníze tam pomohou s výchovou nových talentů. A kdo ví, možná budoucích vítězů TPCA BEAT Festivalu. výtěžek věnovaný ZUŠ 75 000,-...

Zobrazit více

Městské slavnosti

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě...

Zobrazit více

Kutnohorské stříbření 2013

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2013

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Bezpečně a s přehledem

Osm obcí a jedno město spojilo síly a dalo vzniknout novým autobusovým čekárnám. V některých vesnicích totiž zastávky chyběly nebo byly v tak havarijním stavu, že je lidé raději nevyužívali a čekali na silnici. Bylo...

Zobrazit více

Bezpečně okolo TPCA

Obce Ovčáry a Volárna spojily své síly, aby vybudovaly nový úsek cyklotrasy propojující dvě frekventované stezky severně od Kolína. Až bude vznikající cyklostezka připravená, nasednete na kolo v Kolíně, přes Sendražice vyrazíte...

Zobrazit více

Jedeme dál – lesem k Býchorám

Postupně obnovovaná historická Kolínská řepařská drážka, jejíž počátky sahají až do roku 1894, se posunula o dalších 252 metrů. Přiblížila se tak ke konečné stanici u obce Býchory. Návštěvníci se tak mohou těšit na...

Zobrazit více

V Polepech bezpečněji

O co jde: Dopravně bezpečnostní opatření na frekventované silnici Pět tisíc vozidel každý pracovní den. V takovém náporu dopravy je nuceno žít šest set obyvatel obce Polepy. Nejvíc trpí samozřejmě ti, kteří bydlí v blízkosti průtahu...

Zobrazit více

Zdravé stromy pro zítřek

O co jde: Ošetření 25 vzrostlých stromů na náměstí v Kouřimi „Nejlepší na tom byl ten pocit, že na tom mám i já nějaký podíl.“ Těmito slovy zhodnotila žákyně 7. A Terezka Švarcová účast na projektu Základní...

Zobrazit více

Sport pro všechny

O co jde: Vybudování víceúčelového hřiště a veřejného grilovacího místa Místo starého asfaltového plácku bezpečné moderní víceúčelové hřiště pro všechny věkové kategorie. Taková je vize Veltrub na vytvoření hřiště...

Zobrazit více

Využití bioplynu naplno

O co jde: Pořízení kotle na spalování bioplynu Pořízení kotle na spalování bioplynu pomohlo bioplynové stanici využít přebytky paliva a zvýšit tak její efektivitu. Nejenže kotel šetří cenný zdroj energie. Díky projektu se podařilo...

Zobrazit více

Lepší místo Kolín

O co jde: Vývoj aplikace pro chytré telefony Nebýt lhostejný ke svému okolí a udělat ze svého města lepší místo pro život. To je cílem projektu s příznačným názvem Lepší místo. Aby se nám u nás dobře žilo, aby byla práce...

Zobrazit více

Zpomalovací semafor

O co jde: Instalace zpomalovacího semaforu ve směru od Kolína Po silnici I. třídy, která obec Novou Ves I rozděluje na dvě části, projede denně nejméně devět tisíc vozidel. Pro všechny chodce, zvláště pak pro děti, tedy silnice...

Zobrazit více

Bezpečně na silnici – Jsem vidět!

O co jde: Preventivní výchova dětí, nákup reflexního vybavení a nasvětlení přechodů pro chodce Ke zvýšení bezpečnosti dětí, tedy nejrizikovější skupiny těch, kteří se pohybují v dopravě, přispívá projekt města Kolína...

Zobrazit více

Naučné centrum NATURA 2000

O co jde: Vznik naučného centra evropské ptačí oblasti Přes 200 druhů ptáků, z toho několik desítek evropsky chráněných či významných druhů pro Českou republiku. Nejen to, ale i řada dalších významných druhů živočichů...

Zobrazit více

Stezka štítarským údolím II

O co jde: Dokončení stezky štítarským údolím Díky zájmu místních obyvatel a úsilí občanského sdružení M´am ´aloca se stezka přes údolí ve Štítarech prodlouží o další dva kilometry. Nový úsek cesty zavede její...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2013

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Pomoc v době záplav 2013

Pomoc v těžkých situacích je opravdu účinná tehdy, pokud přichází ihned. Tímto heslem jsme se řídili v okamžicích, kdy Českou republiku zasáhly ničivé povodně. Pomoci jsme se snažili nejvíce tam, kde jsme doma, tedy v regionu, který...

Zobrazit více

Den záchranářů 2013

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

BC Kolín 2013

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2012

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Kytarová soutěž Kutná Hora 2012

Na poli kultury podporujeme celou řadu uměleckých žánrů. Jednou z akcí, jejichž jsme generálním partnerem, je Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora. Kytarové Klání mladých hudebníků podporujeme již od roku...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2012

Několika tisícům diváků přinášíme každé léto již od roku 2008 kulturní zážitek pod širým nebem v podobě TPCA Beat festivalu. Na soutěžní klání začínajících skupin z regionu zasazené do krásného přírodního prostředí...

Zobrazit více

Výtěžek z  TPCA BEAT Festivalu 2012

V roce 2012 jsme výtěžek z TPCA BEAT festivalu věnovali Základní umělecké škole v Kolíně. Peníze tam pomohou s výchovou nových talentů. A kdo ví, možná budoucích vítězů TPCA BEAT Festivalu. výtěžek věnovaný ZUŠ 31 980,-...

Zobrazit více

Kutnohorské stříbření 2012

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2012

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Ekocentrum Horka

O co jde: Vznik ekologického vzdělávacího centra Zážitkový program pro děti základních škol, učitele i celé rodiny nabízí v ekologickém vzdělávacím centru Horka.Občanské sdružení Barry & spol. ho vytvořilo na pozemku...

Zobrazit více

Rekonstrukce stanice pro zraněné a handicapované živočichy

O co jde: Přeměna bývalé hájovny na komplex péče o volně žijící živočichy a environmentální výchovu Rekonstrukcí bývalé hájovny v městském lese Huslík mezi Poděbrady a Libicí nad Cidlinou vzniká areál záchranné...

Zobrazit více

Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří

O co jde: Ekologická výchova a pořízení kontejnerů na bioodpad v Poděbradech Na 900 dětí se nejen bavilo, ale také poučilo o správném třídění bioodpadu při originální hrané pohádce O Bioberušce. Připravilo ji pro...

Zobrazit více

Tříděný odpad a bioodpad na sportovištích v Českém Brodě

O co jde: Vybavení sportovišť nádobami na tříděný odpad a bio odpad Snížení objemu netříděného odpadu takřka na nulu. Takový je podle Ivety Librové, sekretáře SK Český Brod, výsledek projektu Tříděný odpad a bioodpad na...

Zobrazit více

Podlipansko sází stromy II

O co jde: Obnova a výsadba nové zeleně v krajině Téměř 340 dobrovolníků v rámci projektu Podlipansko sází stromy II vysadilo přes 550 stromů ve 13 lokalitách. Dobrovolníci z řad obyvatel obcí a členů neziskových...

Zobrazit více

Stezka štítarským údolím – 1. část

O co jde: Úprava a zatraktivnění přírodní stezky Zpříjemnění života v krajině, do které nedávno přibyl obchvat, přinesla úprava první části stezky štítarským údolím. Konkrétně úseku z Výfuku k areálu...

Zobrazit více

Podívej, vypěstovali jsme kytičku

O co jde: Pořízení skleníku pro základní školu Ukázat dětem krásu rostlin i kolik dá práce, než se ze semínka vypěstuje květina nebo strom. Posílit odpovědnost dětí, učit je pospolitosti mezi generacemi i vychovávat proti...

Zobrazit více

Dětskou hrou pro větší bezpečí

O co jde: Vybudování dopravního hřiště K nácviku bezpečného pohybu v silničním provozu a zároveň ke sportovním a zábavným aktivitám slouží dopravní hřiště u Základní školy v Městci Králové. Škola díky němu...

Zobrazit více

Zpomalovací semafor

O co jde: Zklidnění dopravy na průtahu obcí Šest tisíc vozidel denně a více než polovina překročí nejvyšší povolenou rychlost. Zhruba osminu počtu vozidel tvoří nákladní auta, z nichž padesátku v obci překročí obdobné...

Zobrazit více

Osvětlení přechodů pro chodce v Kolíně

O co jde: Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech Absencí doplňkového, tedy dostatečného osvětlení, se řada přechodů pro chodce, (které byly zřizovány v minulosti), stala nebezpečnými. Město Kolín tedy přistoupilo k jejich...

Zobrazit více

Osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce v Kutné Hoře

O co jde: Zvýšení bezpečnosti chodců Na čtyřech přechodech přes hlavní silniční tah procházející skrz město, se mohou chodci cítit bezpečněji. Přispělo k tomu jejich nasvícení, které řidiče na pohyb člověka dobře upozorní....

Zobrazit více

Sejdeme se na ostrově

O co jde: Vytvoření piknikového místa a přístavního můstku na Kmochově ostrově Vytvořit na Kmochově ostrově prostor vhodný pro posezení s rodinou či setkání s přáteli s možností pikniku a zároveň prostor pro lodní...

Zobrazit více

Zahrádka pod věží – prostor pro odpočinek i setkání s přáteli

O co jde: Vznik kavárny, v níž pracují klienti sociálně terapeutické dílny / která pomáhá k začleňování do společnosti klientům sociálně terapeutické dílny Oáza zeleně a klidu přímo v centru Kolína se zcela úchvatným...

Zobrazit více

DVD Kolín – Jeruzalém na Labi

O co jde: Vytvoření DVD o židovských památkách Kolína Unikátní židovské památky Kolína, židovskou kulturu a vzdělanost představuje třicetiminutové DVD s názvem Jeruzalém na Labi. Tak se Kolínu kdysi říkalo. A právem....

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2012

J Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Den záchranářů 2012

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Rozsvícení vánočního stromu na kolínském náměstí

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

BC Kolín 2012

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

Dvoumiliontý vůz pro městskou knihovnu

Peugeot 107 ve švestkově modré metalické barvě je jubilant, který po sedmi letech a jednom měsíci výroby sjel z naší výrobní linky s pořadovým číslem dva miliony. Věnovali jsme ho Kolínu jako poděkování za dlouhodobou spolupráci...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2011

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Kytarová soutěž Kutná Hora 2011

Na poli kultury podporujeme celou řadu uměleckých žánrů. Jednou z akcí, jejichž jsme generálním partnerem, je Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora. Kytarové Klání mladých hudebníků podporujeme již od roku...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2011

Několika tisícům diváků přinášíme každé léto již od roku 2008 kulturní zážitek pod širým nebem v podobě TPCA Beat festivalu. Na soutěžní klání začínajících skupin z regionu zasazené do krásného přírodního prostředí...

Zobrazit více

Výtěžek z  TPCA BEAT Festivalu

V roce 2011 jsme výtěžek z TPCA BEAT festivalu věnovali Mateřské škole Bachmačská v Kolíně. Peníze tam pomohou s výchovou našich nejmenších. Výtěžek MŠ Bachmačská...

Zobrazit více

Kutnohorské stříbření 2011

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2011

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Enviromentální výchova pro školy a veřejnost v Záchranné stanici v Pátku

O co jde: Vytvoření informačních materiálů s tématem ochrany přírody Ucelený program pro mateřské, základní a střední školy a informační tabule pro širokou veřejnost vznikly jako prostředek vzdělávání a zodpovědného...

Zobrazit více

Úprava a modernizace stálého sběrného místa ve Velkém Oseku

O co jde: Vznik sběrného místa Vysloužilé elektrospotřebiče, sklo, papír, plasty, velkoobjemový odpad, pneumatiky či stavební suť začali obyvatelé nejen Velkého Oseku odkládat na nově zřízené stálé sběrné místo. Někteří namísto...

Zobrazit více

Místo pro setkávání a relaxaci – naučná stezka

O co jde: Vytvoření naučné stezky Stovky dětí i dospělých navštíví ročně naučnou stezku vodníka Jezaráčka. Ta vznikla z velmi neutěšené, místy až nebezpečné a v dalších úsecích nepřístupné trasy kolem tzv. jezera,...

Zobrazit více

Podlipansko sází stromy

O co jde: Výsadba a obnova zeleně v krajině Do alejí spojujících vesnice, podél polních cest, na místa označující významnou událost nebo cíl procházky vysázely desítky dobrovolníků více než 600 stromů z toho 466 starých...

Zobrazit více

Bezpečně pro všechny v obcích Zálabí

O co jde: Instalace ukazatelů rychlosti Zvýšit bezpečnost na silnicích a zároveň zlepšit životní prostředí. S takovými cíly se sedm obcí MAS Zálabí pustilo do instalace ukazatelů rychlosti. Postupem času začaly totiž Velký Osek,...

Zobrazit více

zpomalovací semafory v Kolíně a ve Štítarech

O co jde: Pořízení zpomalovacích semaforů do Veltrubské a Radovesnické ulice Informativní měřiče rychlosti v boji s neukázněnými řidiči pomohly jen částečně, a tak město přistoupilo k dalšímu kroku. K instalaci...

Zobrazit více

Dopravní značení cyklotras v centru města Kolína

O co jde: Vymezení pohybu cyklistů ve středu města Větší bezpečnost zejména cyklistů, ale ve svém důsledku i motoristů a chodců ve frekventovaných ulicích přineslo vymezení cyklotras v centru města. Přímo po místních...

Zobrazit více

Pod Vysokou pěšky i na kole

O co jde: Zprůchodnění a označení pěších tras a cyklotras Dva okruhy cyklotras měřící zhruba 15 a 17 kilometrů vznikly na katastrech sedmi obcí v krajině pod vrchem Vysoká. „Naším záměrem bylo dostat cyklisty ze silnic do...

Zobrazit více

Ztracená ulička – příběh pokračuje

O co jde: Vznik parčíku nad Ztracenou uličkou Pro obyvatele Kolína a nejen pro ně jsme pomohli znovu objevit a zpřístupnit malebnou, dávno zapomenutou uličku, která dostala výstižné jméno Ztracená. V roce 2010 jsme podpořili...

Zobrazit více

Obnova altánu na Kmochově ostrově

O co jde: Rekonstrukce historického altánu na kolínském ostrově Pisateli vzkazu, který se na sklonku roku 2010 našel v bedně přání pod vánočním stromem na Karlově náměstí, se jeho přání splnilo. Historický dřevěný altán na...

Zobrazit více

Městský ostrov

O co jde: Zpřístupnění a oživení ostrova na Labi Nápad otevřít tento roky zapovězený revír byl prostě geniální. Tak zhodnotil jeden ze serverů zaměřených na cestovní ruch zpřístupnění ostrova o nevelké rozloze kolem 15 000...

Zobrazit více

Zelené srdce města UNESCO

O co jde: Obnova parčíku v centru města Park U Tří pávů, do kterého se vchází přímo z hlavního kutnohorského náměstí, řadu let neznali místní obyvatelé, natož turisté. Prakticky trvale zavřenými vraty jen sem tam smutně...

Zobrazit více

Podpora regionálního zpravodajství pro děti a mládež – TV Kolín

O co jde: Nákup kamery Kvalitní kamera nahradila dosluhující techniku nekomerčního vzdělávacího projektu Televize Kolín. Jeho cílem je tvorba regionálního televizního a rozhlasového zpravodajství pro Kolín a okolí formou...

Zobrazit více

Návrat zmizelé dominanty

O co jde: Navrácení sochy sv. Jana Nepomuckého na původní místo na náměstí Zrestaurovaná pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého se po několika desítkách let vrátila zpět na své takřka původní místo na plaňanském náměstí....

Zobrazit více

Cesta do života

O co jde: Pořízení plošiny a schůdku k automobilu V desítkách případů ročně začala sloužit elektrohydraulická zvedací plošina a ve stovkách pak elektrický schůdek. Obě zařízení usnadňují nástup a výstup...

Zobrazit více

Vinohrad Souznění

O co jde: Vysazení vinohradu na parkánu za synagogou Jméno Souznění dostal nový vinohrad, který kolínská knihovna vysadila za synagogou na parkánu raně gotické městské hradby v roce 2012, tedy v roce 70. výročí transportů kolínských...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2011

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Den záchranářů 2011

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Oregon dětem 2011

Oregon dětem, aneb budeme si hrát je název tradiční celodenní akce pro nejmenší obyvatele Kolína i celého regionu.Na přelomu jara a léta ji každoročně na Kmochově ostrově pořádá kolínský tábornický oddíl Oregon. Na vyžití...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

BC Kolín 2011

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene

O co jde: Odbahnění svou slepých ramen Cidliny Zachovat přírodní dědictví regionu Pocidliní a zároveň chránit zdejší fauny a flóru se snaží projekt revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene.Pomoc spočívá...

Zobrazit více

Automatizace a robotizace 2

O co jde: Vznik nové laboratoře průmyslové školy Novou laboratoř sledující nejnovější trendy automatizace a robotizace otevřela díky naší podpoře kolínská střední průmyslová škola. Od otevření první laboratoře, konkrétně...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2010

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Kytarová soutěž Kutná Hora 2010

Na poli kultury podporujeme celou řadu uměleckých žánrů. Jednou z akcí, jejichž jsme generálním partnerem, je Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora. Kytarové Klání mladých hudebníků podporujeme již od roku...

Zobrazit více

DIVADELNÍ FESTIVAL PODĚBRADY

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2010

Několika tisícům diváků přinášíme každé léto již od roku 2008 kulturní zážitek pod širým nebem v podobě TPCA Beat festivalu. Na soutěžní klání začínajících skupin z regionu zasazené do krásného přírodního prostředí...

Zobrazit více

Kutnohorské stříbření 2010

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2010

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2010

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Den záchranářů 2010

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Oregon dětem 2010

Oregon dětem, aneb budeme si hrát je název tradiční celodenní akce pro nejmenší obyvatele Kolína i celého regionu.Na přelomu jara a léta ji každoročně na Kmochově ostrově pořádá kolínský tábornický oddíl Oregon. Na vyžití...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

BC Kolín 2010

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Podpora výuky francouzštiny a japonštiny na ZŠ

S příchodem jara 2006 jsme vyhověli přání Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku nalézt pro žáky lektory japonštiny a francouzštiny. V rámci programu na podporu vzdělávání jsme posléze začali zajišťovat výuku těchto...

Zobrazit více

Čisté ulice Kolín

O co jde: Nákup a instalace košů a sáčků na psí exkrementy Sami kolínští rodiče vnukli sdružení Rodina v Kolíně myšlenku na instalaci závěsných košů a sáčků na psí exkrementy. Sdružení provozující rodinné...

Zobrazit více

Do školy na kole

O co jde: Nákup kolostavů Dvanáct nových kolostavů pořídila z našeho grantu poděbradská Základní škola Na Valech (dnes ZŠ Václava Havla). Celkem tak dvě řady stojanů poskytly 72 míst pro uložení kola, což podle ředitele Vlastimila...

Zobrazit více

Dopravní výchova pro mateřské školky a základní školy

Vzhledem k reorganizacím na ministerstvu dopravy stál Kolín na jaře roku 2010 před vážným problémem. Ve městě nebyl žádný subjekt, který by se ujal dopravní výchovy dětí, tedy těch účastníků silničního provozu, kteří patří...

Zobrazit více

Kolínem bezpečně na kole

Na dopravní značení a úpravu cyklostezek přímo v centru jsme z našeho grantového programu 2010 přispěli městu Kolín. Pomohli jsme tím v jeho snaze budovat cyklostezky tak, aby nebyly pouze kusými úseky bez návaznosti na...

Zobrazit více

Lhotecký „ Hyde park“ aneb revitalizace zeleně obecního parku

Zdevastovaný park ze 70. let s přestárlou zelení nahradila v samotném středu obce nová oáza zeleně – lhotecký Hyde Park. Obci se tak pomocí našeho grantu podařilo vytvořit místo pro setkávání lidí všech generací...

Zobrazit více

Po stopách Davidovy hvězdy

O co jde: Pořízení dotykových obrazovek s multimediálním obsahem Získávat informace o unikátních kolínských židovských památkách, židovské kultuře a zvycích turisticky atraktivním způsobem prostřednictvím multimédií...

Zobrazit více

Rekonstrukce Ztracené uličky a okolních prostranství

Ztracenou uličku Kolíňáci celá léta znali jako velmi nevábný kout. Přesněji řečeno spíše neznali, protože místo bylo natolik odpudivé, že tam většina z nich ani nevkročila. Náletové dřeviny, odpadky všeho druhu, neustálé vlhko...

Zobrazit více

Revitalizace vodní nádrže a okolí Býchory

Kompletní revitalizace se s přispěním našeho grantu dočkala vodní nádrž v obci Býchory. Plocha o rozměrech 32 x 60 metrů byla vybudovaná v 70. letech, je napájená výhradně spodními vodami a trvale ji využívají...

Zobrazit více

Záchrana zříceniny kaple Belveder – vrch Vysoká

Bez povšimnutí či snahy o záchranu byla dlouhé roky, ba co přímo století, ponechána napospas svému osudu unikátní kaple na vrchu Vysoká nedaleko Kutné Hory. Zasvěcená byla sv. Janu Křtiteli a vystavět ji nechal v roce 1697...

Zobrazit více

Školka pro všechny ZŠ a MŠ Tatce

O co jde: Výstavba multifunkčního altánu Na místě třicet let starého, nefunkčního brouzdaliště vyrostl na zahradě školy nový velký multifunkční altán. Škola, která organizuje velké procento akcí v obci, tak s přispěním...

Zobrazit více

Sluneční energie do školek

O co jde: Pořízení kolektorů pro ohřev vody Snížit výdaje za energie a zároveň šetřit životní prostředí. Takový byl cíl i výsledek projektu, v rámci něhož byla ohařská mateřská škola vybavena slunečními kolektory...

Zobrazit více

Společně aktivně

O co jde: Vybudování dvou dětských hřišť Pro stále se zvyšující počet předškolních a školních dětí vybudovali ve Veltrubech a Hradišťku, jež pod správu Veltrub spadá, dvě dětská hřiště se zbrusu novými herními prvky....

Zobrazit více

V pěkném se učí lépe

O co jde: Vybavení tříd nábytkem Školní třídy vybavené starým nábytkem a ne zrovna dostatkem moderních pomůcek není prostředí, ve kterém by se dětem učilo dobře. Starostové pěti obcí se rozhodli situaci řešit ve spolupráci...

Zobrazit více

Za historií Kolínské řepařské drážky a okolí

O co jde: Vybudování naučné stezky Netradiční naučnou stezku kolem úzkorozchodné železnice vybudoval za pomoci našeho grantu Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky. Ten postupně obnovuje původní historickou drážku s výletními...

Zobrazit více

Zeleň podél cyklostezky Volárna

Cykloturistická stezka Volárna – TPCA, která vznikla v roce 2006 za pomoci našeho grantu, se po čase dočkala pěkného zeleného okolí. Díky našemu dalšímu příspěvku bylo podél celé trasy vysázeno na pět desítek ovocných...

Zobrazit více

Život na řece Labi

Zhruba na poloviční cestě mezi Kolínem a Poděbrady, konkrétně v obci Oseček, vybudovalo občanské sdružení Sportovní přístav Kolín pomocí našeho grantu přístavní molo. Výstavba trvala tři měsíce a ihned po svém uvedení...

Zobrazit více

Zpracování bio odpadů v Obci Kněžice

O co jde: Pořízení drtiče na bioodpad Projekt s názvem Víme co s bioodpadem vznikl v návaznosti na bioplynovou stanici obce uvedenou do provozu v roce 2006. Postupně byl zprovozněn systém centrálního vytápění jednotlivých...

Zobrazit více

Ples VOŠ, SPŠ Kutná Hora

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2009

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Pomoc zaplavené Moravě 2009

Sami naši zaměstnanci přišli s iniciativou uspořádat sbírku na pomoc při odstraňování škod po ničivých záplavách na severní Moravě. Někteří darovali peníze prostřednictvím zaměstnaneckého benefitového programu (celkem 112 962 Kč),...

Zobrazit více

Divadelní festival Poděbrady

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2009

Několika tisícům diváků přinášíme každé léto již od roku 2008 kulturní zážitek pod širým nebem v podobě TPCA Beat festivalu. Na soutěžní klání začínajících skupin z regionu zasazené do krásného přírodního prostředí...

Zobrazit více

Bienále Kutná Hora

Na poli kultury podporujeme celou řadu uměleckých žánrů. Jednou z akcí, jejichž jsme generálním partnerem, je Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora. Kytarové Klání mladých hudebníků podporujeme již od roku...

Zobrazit více

Kutnohorské stříbření 2009

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2009

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2009

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Letecká základna Čáslav

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Den záchranářů 2009

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Oregon dětem 2009

Oregon dětem, aneb budeme si hrát je název tradiční celodenní akce pro nejmenší obyvatele Kolína i celého regionu.Na přelomu jara a léta ji každoročně na Kmochově ostrově pořádá kolínský tábornický oddíl Oregon. Na vyžití...

Zobrazit více

F1 při SPŠ Kolín

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

BC Kolín 2009

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Rekonstrukce kruhového objezdu v průmyslové zóně

Příspěvkem 700 000 korun jsme v roce 2009 pomohli při rekonstrukci kruhového objezdu v průmyslové zóně. Od vzniku zóny totiž křižovatky v této lokalitě utrpěly namáháním předevšímnákladní dopravou Těžká auta / těžká technika...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

Podpora výuky francouzštiny a japonštiny na ZŠ

S příchodem jara 2006 jsme vyhověli přání Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku nalézt pro žáky lektory japonštiny a francouzštiny. V rámci programu na podporu vzdělávání jsme posléze začali zajišťovat výuku těchto...

Zobrazit více

Bezpečná zahrada

O co jde: Vybavení školní zahrady bezpečnými herními prvky Před prázdninami roku 2010 dostaly děti z Mateřské školy Masarykova díky našemu grantu krásný dárek. Nově upravenou školní zahradu. Přibyly na ní nové herní prvky (hlavně...

Zobrazit více

Bioodpad není odpad

Několik tisíc studentů z pěti škol se jen v pilotním projektu Bioodpad není odpad (září 2009 – červen 2010) zapojilo do separace bioodpadů a kompostování. „Systematickou podporu škol v kompostování provádíme...

Zobrazit více

Cykloturistická naučná stezka kolem Kutné Hory

O co jde: Doplnění a propojení stávajících tras Takřka třicet kilometrů cykloturistických naučných stezek v okolí Kutné Hory vzniklo doplněním a propojením původních torzovitých úseků. Občanské sdružení Denemark ve...

Zobrazit více

Dětské hřiště a zahrada

O co jde: Vybavení zahrady herními prvky, zajištění bezbariérového vstupu V zahradě Dívčí katolické střední školy a mateřské školy Kolín byly do doby realizace projektu jen dožilé herní prvky, které zde zůstaly z dob, kdy...

Zobrazit více

Dobrodružná stezka malého Dobše

O co jde: Vybudování naučné stezky s keltskou tematikou Dvanáct zastavení, krásné přírodní scenérie, spousta vyžití pro děti a k tomu celá řada pohádek a pověstí o Dobšicích. To je v kostce dobrodružná stezka...

Zobrazit více

Evropany už od mateřské školy

O co jde: Nákup počítače s příslušenstvím a interaktivní tabulí Učebna Mateřské školy v Ohařích získala díky našemu grantu moderní počítač s příslušenstvím a interaktivní tabulí. Vzniklo tak centrum,...

Zobrazit více

Informační servis pro nestátní neziskové organizace na Kolínsku

Sérii odborných kurzů a pracovních setkání zorganizovala díky našemu grantu Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) pro pracovníky neziskových organizací na Kolínsku, Nymbursku a Kutnohorsku. V době podání žádosti o grant...

Zobrazit více

Jenom třídit nestačí – environmentální osvěta pro dospělé

O co jde: Roční cyklus přednášek   Třicet přednášek v deseti tematických okruzích zorganizovalo díky našemu grantu kulturně-vzdělávací centrum Barvířův dům. Ucelený roční cyklus přednášek, které obsahovaly i několik...

Zobrazit více

Kam kráčí Maják?

Do nových, opravených, vlastních prostor se s přispěním našeho grantu přestěhovalo komunitní centrum Maják provozované Oblastní charitou Kutná Hora. V době podání žádosti o podporu centrum se 150 klienty sídlilo...

Zobrazit více

Komu se nelení, tomu se zelení

Několik set dětí a dospělých se zapojilo do aktivit zorganizovaných dvěma rodičovskými centry pod hlavičkou projektu Komu se nelení, tomu se zelení. Své síly spojil kutnohorský Špalíček a kolínská Hvězdička, pomohlo také...

Zobrazit více

Lípy potřebují ošetřit, ne pokácet

O co jde: Ošetření pěti desítek lip na různých místech obce Na pět desítek vzrostlých lip v Ohařích, stromů, jejichž symbolika se dostala i do znaku obce, se díky našemu grantu dočkalo ošetření. Mohutné listnáče, které byly...

Zobrazit více

Obnova dětských hřišť v Kolíně

O co jde: Revitalizace dětského hřiště v Sendražicích Na výběru nejvhodnější lokality pro obnovu hřiště se podílely samy maminky kolínských dětí. Ze dvou vybraných lokalit byla po schválení projektu vybrána travnatá plocha...

Zobrazit více

Pojďme si hrát

O co jde: Revitalizace školní zahrady Původně zchátralá školní zahrada neposkytovala dětem mnoho prostoru a podnětů, v obci navíc chybělo jiné hřiště, které by tuto nabídku mohlo zastoupit. Děti si proto zvykly často hrát na...

Zobrazit více

Rodinné centrum JAZZ – zdravé hraní v pohod

O co jde: Stavební úpravy prostor rodinného centra v Radovesnicích I Dětem a maminkám vzniklo díky přispění našeho grantu zdravé prostředí pro vyžití ve vnitřních prostorách a otevřel si i vstup do voňavé zahrady....

Zobrazit více

Stezka podél Polepky – II. etapa

O co jde: Pokračování budování stezky mezi Kolínem, Polepy a Pašinkou Druhá etapa budování stezky kolem Polepky, za nímž stojí obec Pašinka, navázal na projekt nedaleké obce Polepy, který jsme podpořili z grantového programu roku...

Zobrazit více

Světlo pro Zebru – III. etapa

O co jde: Instalace osvětlení a měřičů rychlosti Další krok ke zvýšení bezpečnosti chodců, zejména pak dětí, udělal díky naší podpoře Veletov na silnici druhé třídy, která obec protíná. Osvětlil nebezpečný úsek mezi dvěma...

Zobrazit více

V Polabí cyklisté vítáni

O co jde: Kofinancování projektové dokumentace křížení železniční trati při výstavbě cyklostezky V době podání žádost o grant plných patnáct obcí spojilo své síly a pustilo se do realizace velkého projektu cyklostezky...

Zobrazit více

Zálabí táhne za jeden provaz

O co jde: Koordinace aktivit prostřednictvím manažerky sdružení Místní akční skupina Zálabí zahrnuje většinou menší obce. V jejichž čele často stojí starostové, kteří svou funkci vykonávají jako neuvolnění při svém civilním...

Zobrazit více

Země česká, domov můj

Jedním z řady projektů z oblasti environmentální výchovy, který získal podporu z našeho grantového programu, byl zajímavý záměr Dětského domova se školou v Býchorech s názvem Země česká, domov můj. Domov si...

Zobrazit více

Ples VOŠ, SPŠ Kutná Hora

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Vánoce bez hranic 2009

Populární dvojici Michal Suchánek a Richard Genzer jsme před Vánoci 2009 pozvali na kolínské Karlovo náměstí, aby se zhostila moderování Vánoc bez hranic. Na nich se děti setkaly s nadpřirozenými bytostmi, které reprezentují vánoční...

Zobrazit více

Mistrovství ČR cyklokros

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Vánoční den 2008

Dárek k Vánocům v podobě zábavního odpoledne jsme se v adventním čase roku 2008 rozhodli dát obyvatelům z Kolína i přilehlého okolí. Na Vánoční den na Karlovo náměstí jsme pozvali širokou veřejnost od dětí až po seniory....

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2008

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Vůz s pořadovým číslem jeden milion

První prosincový den roku 2008 jsme oslavili vyrobení jubilejního vozu s pořadovým číslem 1 000 000. Stal se jím model Citroën C1 v červené barvě. Miliontý vůz sjel z naší výrobní linky za pouhé tři roky a devět měsíců...

Zobrazit více

Mezinárodní charitativní bazar 2008

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Rekonstrukce Mateřské školy Bezručova

Školství a vzdělávání je pro naši společnost zásadní otázkou. Podporu a spolupráci rozvíjíme se všemi stupni vzdělávací soustavy. Od studentů vysokých škol až po předškoláky. Žáci základních škol naši továrnu...

Zobrazit více

TPCA Beat festival 2008

Několika tisícům diváků přinášíme každé léto již od roku 2008 kulturní zážitek pod širým nebem v podobě TPCA Beat festivalu. Na soutěžní klání začínajících skupin z regionu zasazené do krásného přírodního prostředí...

Zobrazit více

Okolo TPCA

Rovinaté okolí průmyslové zóny přímo vybízí k cyklistickému využití. Tak proč nezměřit síly? Hned necelý měsíc po oficiálním otevření našeho závodu jsme tuto možnost poprvé spolu s doprovodným programem nabídli zaměstnancům...

Zobrazit více

Kutnohorské stříbření 2008

Slavná historie Kutné Hory, středověké stříbrné pokladnice celého státu, ožívá pravidelně při letní velkolepé gotické slavnosti.Akce symbolicky otevírá turistickou sezónu města zapsaného do seznamu světových kulturních památek...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2008

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Výstavba autobusové čekárny

O co jde: Vybudování nové čekárny na návsi Do školy, zaměstnání, k lékaři nebo za nákupy mohli obyvatelé Volárny začít cestovat bezpečněji díky nové autobusové čekárně. Ta nahradila starou dosluhující a již nekomfortní...

Zobrazit více

Bezpečně do školy

O co jde: Rekonstrukce spojnice pro pěší mezi Novou Vsí I a Ohradou Nový kvalitní chodník nahradil původní starou stezku podél frekventované silnice I/38, která patří k nejrizikovějším v regionu a denně po ní projede kolem...

Zobrazit více

Stezka podél Polepky

O co jde: Úprava trasy kolem Polepky Praktická trasa usnadňující obyvatelům několika obcí cestu za zaměstnáním vznikla podél potoka Polepky. Obce Polepy a Pašinka společnými silami upravily původně nezpevněný, za deště často...

Zobrazit více

Umístění rychlostních panelů – radarů – v obci Křesetice

O co jde: Instalace měřičů rychlosti na dvou místech obce Na dvě místa při vjezdu do vesnice instalovala obec ve snaze ochránit své obyvatele před rizikem střetu s autem měřiče rychlosti. První našel své umístění na okraji obce směrem...

Zobrazit více

Keltské oppidum jako dětské hřiště a venkovní skanzen

O co jde: Výstavba atypického hřiště pro děti a expozice doby laténské Po vybudování cykloturistického odpočívadla, místní turistické stezky Po stopách Keltů a Muzea Keltů v budově obecního úřadu se v Dobšicích pustili do...

Zobrazit více

Knihovna – místo pro dětská setkávání

O co jde: Rekonstrukce a vybavení dětského oddělení knihovny Nový nábytek i špičkové počítače začaly sloužit nejmladším čtenářům Městské knihovny v Kolíně díky rekonstrukci celého dětského oddělení v hlavní budově...

Zobrazit více

Spolkové a informační centrum v Plaňanech

O co jde: Oprava areálu fary a jeho využití ke kulturním a spolkovým akcím „V roce 2008 to vypadalo, že je vše ztraceno a život se do zdevastované fary i Husova sboru nevrátí. Situace byla o to smutnější, že oba...

Zobrazit více

Vybavení odborné učebny robotiky

O co jde: Úprava učebny a její doplnění technikou Projekt odborných učeben pro výuku oboru mechanik elektrotechnik se zaměřením pro číslicovou a řídicí techniku zrealizovala s přispěním našeho grantového programu Střední...

Zobrazit více

Stavba trati Kolínské řepařské drážky na Výrovnu

O co jde:  Prodloužení tratě výletního vláčku Prodloužením kolejí na Výrovnu, tedy až k Býchorám, dostala postupně obnovovaná historická Kolínská řepařská drážka první atraktivní cíl. Posunula se totiž do přímého sousedství...

Zobrazit více

Zahrada pro hru, sport, práci, poznávání, kulturu

O co jde: Osazení multifunkčního herního prvku a dřevěné pergoly Mateřská škola sídlící dnes v Kmochově ulici je nejstarší školkou ve městě. Byla založená už na sklonku roku 1925. Leží takřka přímo v centru Kolína...

Zobrazit více

Sběrný dvůr

O co jde: Vybudování nového sběrného dvoru Namísto zastaralého, nevyhovujícího sběrného dvora, který už neodpovídal normám a navíc byl nevhodně umístěn uprostřed rodinné zástavby, vyrostl nový, moderní. Narozdíl od původního...

Zobrazit více

Jsme ekologická obec

O co jde: Budování a rozšíření sběrných míst, osvěta mezi obyvateli V lesích a na polích za obcí poletující PET lahve, vyhozené pneumatiky či dokonce autovrak uprostřed přírody. Z této znepokojivé situace vycházeli...

Zobrazit více

Živý park

O co jde: Revitalizace parku u Domova Na Hrádku Z rozsáhlého, ale nevyužívaného, zarostlého parku s terénními nerovnostmi v okolí zámečku, ve kterém sídlí Domov Na Hrádku, vzniklo hezké místo pro oddech a sportovní či...

Zobrazit více

Záchrana historické lipové aleje v Zásmukách

O co jde: Ošetření a dosadba stromořadí Celkové revitalizace, tedy prořezání a dosadby se dočkala unikátní lipová alej, jedna z krajinných dominant Zásmuk lemující cestu ke kapli a hřbitovu patřícím k nedalekému...

Zobrazit více

Slunce umí ohřát vodu

O co jde: Ohřev vody pomocí solárních panelů v klubovně v Neškaredicích Solární panely sloužící k ohřevu vody se objevily na střeše klubovny 6. pionýrské skupiny Kolín v Neškaredicích u Kutné Hory. Přechodem na ekologický...

Zobrazit více

Příroda kolínského regionu – Výuka pro školy i veřejnost

O co jde: Vznik materiálů mapujících přírodně cenný region Kolínska Kolínsko není jen průmyslový Kolín. Kolínsko je region bohatý na přírodní krásy a unikáty nezřídka evropského významu. Region, na jehož přírodu můžeme být...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2008

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Blues fest

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Den záchranářů 2008

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Koncert v Synagoze v Kolíně

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Oregon dětem 2008

Oregon dětem, aneb budeme si hrát je název tradiční celodenní akce pro nejmenší obyvatele Kolína i celého regionu.Na přelomu jara a léta ji každoročně na Kmochově ostrově pořádá kolínský tábornický oddíl Oregon. Na vyžití...

Zobrazit více

SPŠ Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Nymburk (nástěnky)

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

BC Kolín 2008

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

Podpora výuky francouzštiny a japonštiny na ZŠ

S příchodem jara 2006 jsme vyhověli přání Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku nalézt pro žáky lektory japonštiny a francouzštiny. V rámci programu na podporu vzdělávání jsme posléze začali zajišťovat výuku těchto...

Zobrazit více

Zájmová technická a multimediální výchova

O co jde: Pořízení kamery do školního studia Kvalitní kameru pořídila díky našemu grantu kutnohorská průmyslová škola. Zařízení posloužilo studentům zapojeným do zájmového kroužku zaměřeného na multimediální tvorbu a vznikla...

Zobrazit více

Rozvoj a zkvalitnění technického vzdělávání

O co jde: Modernizace vybavení učeben a vzdělávání pedagogů Lépe připravit své studenty pro uplatnění na trhu práce mohla díky našemu grantu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk jako jedno...

Zobrazit více

Aktivní rodina

Rodina v Kolíně je občanské sdružení s v době žádosti o grant 84 členy. Mezi jeho hlavní cíle patří posilování role rodiny a rodičovské výchovy, pomoc rodinám při překonávání sociální izolace, zejména v čase...

Zobrazit více

Revitalizace jezera v Pňově-Předhradí

Obec Pňov-Předhradí se svými zhruba 550 obyvateli leží asi 13 km jihovýchodně od města Nymburk. Grand byl čerpán na projektovou dokumentaci a projekt, který řešil eliminaci nadměrného výskytu sinic v nádrži staré pískovny...

Zobrazit více

Ples VOŠ, SPŠ Čáslav

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Ples města Kolín

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Multimediální učebna odborných předmětů

O co jde: Vznik nové učebny vybavené zejména audiovizuální technikou Kompletně nově upravená a vybavená učebna odborných předmětů využívající moderní audiovizuální techniku začala sloužit ke vzdělávání studentů kolínské...

Zobrazit více

Vánoční sbírka 2007

Charitativní sbírky se mezi našimi zaměstnanci staly tradiční (každoroční) aktivitou. Naši lidé projevují solidaritu s potřebnými ve chvílích nenadálých událostí, kterými byly například povodně.Již několikrát sami přišli...

Zobrazit více

Mezinárodní charitativní bazar 2007

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

BC Kolín 2007

Již od roku 2007 jsme partnery Basketbalového klubu Kolín. „Podpory si velmi vážíme, velice nám pomáhá a věříme, že bude pokračovat i nadále. Doufáme, že i my děláme automobilce TPCA dobré jméno,“ řekl generální...

Zobrazit více

Operní týden Kutná Hora

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Cyklistická soutěž 2007

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Bitva u Kolína

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2007

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Cyklisticko-turistické odpočívadlo ve středu obce Dobšice

O co jde: Vznik cykloodpočívadla v místě křížení turistických a cyklistických tras Vhodné propojení naučných stezek v regionu, obnovu středu obce a zároveň i vznik potřebného místa pro konání kulturních...

Zobrazit více

Městský park „Střeďák“ v Zásmukách

O co jde: Vznik menšího parku se dvěma dětskými hřišti Nákladní auta ustoupila dětem. I tak by se dal lapidárně shrnout výsledek snahy občanského sdružení Zásmuky 2007, které přišlo s projektem městského parku s dětským...

Zobrazit více

publikace Moje město KOLÍN – příroda

O co jde: Vydání brožury o přírodě Kolína a okolí Budníčci, lejsci, sýkory, střízlík, lelek lesní, dlask, datel, žluny, puštík, krahujec, káně lesní. To všechno jsou „naši“ ptáci, opeření obyvatelé Kolínska,...

Zobrazit více

Mámo, táto, pojď si hrát

O co jde: Vybavení rodinného centra v Kolíně Literaturu pro výuku angličtiny, hudební nástroje a jiné pomůcky pro hudební výchovu, výtvarné potřeby, interaktivní hračky a další nové vybavení nakoupilo rodinné centrum,...

Zobrazit více

Obnova památky starého dubu

O co jde: Postavení padlého kmene, zakonzervování, zastřešení Mohutný dub poblíž hasičské zbrojnice v Pňově Předhradí zvaný též Oldřichův patří k nejstarším státem chráněným stromům Kolínska i Nymburska. Jeho věk se...

Zobrazit více

Živé centrum

O co jde: Dokončení úprav a vybavení školní zahrady Příležitost k novým pohybovým, ale i tvůrčím aktivitám přineslo dětem z Mateřské školy Berzučova kompletní nové vybavení herní zóny na školní zahradě. Mohla se tak...

Zobrazit více

Den bez bariér v Kouřimi

O co jde: Zpřístupnění památek lidem se sluchovým, zrakovým, pohybovým i mentálním postižením Za historickými památkami Kouřimi míří ročně desetitisíce turistů. Jenže co ti, pro které je jediný schod nepřekonatelnou...

Zobrazit více

Naučná stezka zámeckým parkem na Kačině

O co jde: Obnova a rozšíření naučné stezky  O zaniklém rybníčku Templ s letohrádkem, o vodním režimu v oboře nebo o trkači, který zásoboval vodou zámek, se mohou návštěvníci dozvědět na informačních panelech na nově...

Zobrazit více

Škola bez bariér, I. a II. etapa

O co jde: Zpřístupnění základní školy pro vozíčkáře Bezbariérová škola. Tak se díky pomoci našeho grantového programu mohla začít plným právem nazývat Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře. Z budovy plné schodů, přes které...

Zobrazit více

Škola srdcem obce

O co jde: Přeměna dvora na školní zahradu Původní šedý a málo využívaný školní dvůr se změnil k nepoznání. Z konstrukce pro dřevník vznikla zastřešená pergola se stolky a tabulí, kde si děti v létě užívají...

Zobrazit více

Veselá cestička do školky Písnička

O co jde: Vytvoření bezpečné cesty ke školce ve Velimi Rodiče, děti i místní podnikatelé se zapojili do vybudování veselé dětské stezky, která přinesla hned několikerý užitek. Stmelení obyvatel nejen pro tuto příležitost, radost...

Zobrazit více

Zahrada pro hru, zábavu a vědění

O co jde: Revitalizace zahrady mateřské školy „Zahrada mateřské školy byla ve velmi zanedbaném stavu s letitými stromy, staré vybavení z roku 1980 již nesplňovalo normy a bylo poničené. Celý prostor vlastně nenabízel téměř...

Zobrazit více

Žižkovská tvořidla aneb co s volným časem

O co jde: Začlenění dětí se sociálně znevýhodněného prostředí do školních aktivit  Dlouhodobou koncepcí školy je vytvořit takové prostředí, kde se všechny děti budou cítit bezpečně a spokojeně. Jenže to je úkol často...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2007

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Páni z Kolína

Mezi tradiční akce s květnovým datem v záhlaví patří rekonstrukce historických bitev na kolínské jízdárně. Řadu let je připravuje skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. „Za dlouhodobou podporu...

Zobrazit více

Letecká základna čáslav

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Den záchranářů 2007

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Oregon dětem 2007

Oregon dětem, aneb budeme si hrát je název tradiční celodenní akce pro nejmenší obyvatele Kolína i celého regionu.Na přelomu jara a léta ji každoročně na Kmochově ostrově pořádá kolínský tábornický oddíl Oregon. Na vyžití...

Zobrazit více

Dar myslivcům v Ovčárech

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

Podpora výuky francouzštiny a japonštiny na ZŠ

S příchodem jara 2006 jsme vyhověli přání Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku nalézt pro žáky lektory japonštiny a francouzštiny. V rámci programu na podporu vzdělávání jsme posléze začali zajišťovat výuku těchto...

Zobrazit více

Revitalizace ploch v okolí Přírodní památky Báň

Základní organizace českého svazu ochránců přírody Polabí 09/07 je občanské sdružení působící na území bývalých okresů Nymburk, Kolín, Praha-východ a Mladá Boleslav, které vznikla v roce 1984 a její veškerou činnost...

Zobrazit více

Zahrada pro všechny – Kdo si hraje, nezlobí

„Herní prvky jsou stále funkční, vydržely nájezdy dětí,“ pochválili si i po několika letech v městských jeslích nové vybavení, které toto zařízení pořídilo z příspěvku našeho grantového programu na přilehlou...

Zobrazit více

Muzeum a infocentrum Křečhoř – „Bitva u Kolína 1757“

O co jde: Vytvoření studie záměru Studie na využití areálu fary a kostela sv. Václava na muzeum a infocentrum Bitvy u Kolína vznikla pomocí našeho grantu pro obec Křečhoř. Ta je místem, kam po celý rok proudí turisté...

Zobrazit více

Stavba kolejového tělesa a ozelenění areálu Kolínské řepařské drážky

Díky podpoře z našeho grantového programu se v roce 2007 podařilo dokončit první část obnovy historické Kolínské řepařské drážky. Koleje byly položeny na zhruba dvoukilometrovém úseku, v areálu proběhly terénní úpravy,...

Zobrazit více

Angličtina pro všechny

Základní a Mateřská škola je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Jejím hlavním cílem je péče o výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením, o děti s kombinovanými...

Zobrazit více

Propojení cyklostezek Veltruby – Hradišťko I.

O co jde: Dobudování chybějícího úseku cyklostezky Relativně malý, zhruba dvousetmetrový úsek dlouhou dobu chyběl k tomu, aby se propojily už hotové cyklostezky v Hradišťku I a Veltrubech. Výstavbu dlouho blokovaly...

Zobrazit více

Realizace cyklistického Okruhu TPCA

O co jde: Propojení cyklotras mezi Labem a Cidlinou Nová síť cyklostezek vznikla propojením již existujících tras novými asfaltovými cestami na sever od Kolína. Pro cyklistiku víc než příhodnou rovinatou krajinu tak protíná příjemný...

Zobrazit více

Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Kolín

O co jde: Úprava a vybavení školní zahrady Více než stovka dětí, které navštěvují Mateřskou školu Bachmačská v Kolíně, a nejen ony si začaly užívat zrevitalizovanou školní zahradu. „Ta neslouží pouze našim dětem,...

Zobrazit více

Zajištění zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí

Obec Jestřábí Lhota se nachází v Polabské nížině 8 km severně od města Kolín, cca 60 km východně od hlavního města Prahy. V současné době žije v obci asi 350 obyvatel. Obec je místem pestrého společenského...

Zobrazit více

Ples ČVUT

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Peugeot 107 pro hasičskou stanici v Ovčárech

Při příležitosti otevření nové hasičské stanice v průmyslové zóně v roce 2007 jsme hasičskému sboru věnovali jeden z námi vyráběných vozů – Peugeot 107 v hodnotě 200 000 korun. Není to zdaleka jediný dar směrem k hasičům...

Zobrazit více

Ples města Kolín

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Jazyková soutěž pro SŠ

Při hledání možností, jak pro studenty atraktivním způsobem podpořit rozvoj vzdělání v regionu, jsme společně s řediteli škol hledali vyučovací předmět, který by ovládali studenti všech kolínských škol přibližně stejně....

Zobrazit více

Radary pro Velký Osek

Dvojice měřičů rychlosti, kterou jsme jako přispění k bezpečnosti provozu v první polovině roku 2006 darovali Velkému Oseku, usměrňuje neukázněné řidiče na příjezdové komunikaci do obce. V momentě, kdy vozidlo projíždí...

Zobrazit více

Cyklistická soutěž 2006

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Kolínské hudební slavnosti

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Radary pro Kolín

Pro pomoc při řešení dopravní situace jsme v první polovině roku 2006 věnovali městu Kolín dvojici měřičů rychlosti v hodnotě 286 000 korun. Své vhodné umístění našla obousměrně na příjezdu do Kolína – v Sendražicích. Radary...

Zobrazit více

Sponzoring pro zaměstnance 2006

Jednou z výhod, které poskytujeme našim zaměstnancům, je sponzoring sportovních, veřejně prospěšných a jiných volnočasových aktivit, které pro region spolupořádají. Každý zaměstnanec si může dvakrát ročně zažádat o podporu...

Zobrazit více

Páni z Kolína

Mezi tradiční akce s květnovým datem v záhlaví patří rekonstrukce historických bitev na kolínské jízdárně. Řadu let je připravuje skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína. „Za dlouhodobou podporu...

Zobrazit více

Prezentace města Kolína v českém domě v Bruselu

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Den záchranárů 2006

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Oregon dětem 2006

Oregon dětem, aneb budeme si hrát je název tradiční celodenní akce pro nejmenší obyvatele Kolína i celého regionu.Na přelomu jara a léta ji každoročně na Kmochově ostrově pořádá kolínský tábornický oddíl Oregon. Na vyžití...

Zobrazit více

Příspěvek Základní a Mateřské škole Ovčáry

Základní a Mateřskou školu v Ovčárech podporujeme pravidelně od roku 2006. Navštěvují ji místní děti i řada dětí našich zaměstnanců. „Příspěvek je určený na pokrytí prodloužené provozní doby mateřské školy, hradíme...

Zobrazit více

Podpora výuky francouzštiny a japonštiny na ZŠ

S příchodem jara 2006 jsme vyhověli přání Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku nalézt pro žáky lektory japonštiny a francouzštiny. V rámci programu na podporu vzdělávání jsme posléze začali zajišťovat výuku těchto...

Zobrazit více

Areíon – tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany

Život 90 je občanské sdružení, jehož posláním je aktivizace seniorů a zdravotně postižených občanů, zpětné zapojení těchto osob do společenského života, umožnit jim žít aktivně a smysluplně co nejdéle ve své vlastním...

Zobrazit více

Bezpečná jízda na kole

Hlavní náplní občanského sdružení Obyvatelé Ovčárecká byla v počátečních letech činnost spojená s eliminací negativních dopadů na kvalitu bydlení a životního prostředí v oblasti. Sdružení působí...

Zobrazit více

Čisté Labe

Základní škola Kolín II. je školou s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Proto si stanovila dlouhodobý projekt pro žáky 5. až 9. ročníku základní školy se zaměřením na ekologii sladkých vod,...

Zobrazit více

Cyklistická stezka Veltruby – Hradišťko

Další z celé řady našich grantů, jež dlouhodobě směřují do budování cyklotras a cyklostezek v širokém regionu, pomohl tentokrát postavit kvalitní a velmi potřebnou cyklostezku mezi obcemi Veltruby a Hradišťko....

Zobrazit více

Hluboký potok

Sedmdesát dětí a další desítky dospělých se pod hlavičkou Junáka zapojily do čištění Hlubokého potoka. I vlastní záměr na údržbu se zaměřením na břehový porost zpracoval pod odborným dohledem žákovský tým. Děti...

Zobrazit více

Revitalizace ploch veřejné zeleně v obci Býchory

Jak by měla vypadat náves, tedy místo, kde byly v době podání žádosti o grant přestárlé dřeviny a trávník nenávratně poničený po výstavbě inženýrských sítí? Na tuto otázku se vedení obce ptalo těch...

Zobrazit více

Cykloturistická stezka Volárna – průmyslová zóna TPCA

Moderní doba, rozvoj průmyslu a dopravy s sebou přinesly i zánik některých původních cest mezi menšími obcemi, které bývaly místními hojně využívané a představovaly bezpečnější alternativu, než jakou je přesun po...

Zobrazit více

Naučná cyklostezka Opolany – Velký Osek

Český svaz ochránců přírody Polabí za pomoci našeho grantu navázal na projekt obce Opolany a společně napravily to, co do značné míry poškodila dálnice D11. Tedy bezpečné a pohodlné propojení pro pěší a cyklisty...

Zobrazit více

Dopravní výchova v Kolíně a okolí

Několik tisíc dětí prošlo formou her a soutěží kvalitní dopravní výchovou, která je připravila na pohyb ve stále intenzivnějším silničním provozu. Rozvinula jejich mobilitu a orientaci, procvičila jejich včasné reakce...

Zobrazit více

Propojení systému asfaltových cest

Novou pěknou cyklostezku vybudovala za přispění našeho grantu obec Opolany propojením asfaltových polních cest. To umožnilo bezpečné spojení mezi několika obcemi směrem na Velký Osek s napojením na cyklostezku ve směru Kolín. Na...

Zobrazit více

Zmapování a zlepšení stavu cyklostezek na Kolínsku

Kolem 240 kilometrů společně najezdili žáci Základní školy Bezručova Kolín při svých cyklistických vyjížďkách nikoli jen za zábavou a hezkými zážitky, ale také za účelem zmapování stavu cyklotras a cyklostezek v okolí...

Zobrazit více

Dětské hřiště Na Vinici

Torzo neudržovaného volejbalového hřiště, zbytky sporadické výsadby, zanedbaný trávník a nerovná plocha rozježděná nevhodně parkujícími nákladními auty. Tak dříve vypadal pozemek o rozloze zhruba 2200 čtverečních metrů,...

Zobrazit více

Generální oprava úzkorozchodné parní lokomotivy

Perlou ve sbírce vozidel Kolínské řepařské drážky se stala parní lokomotiva BS 80, vyrobená v roce 1951 v ČKD. Jezdila v Královodvorských železárnách, potom stála nějaký čas na podstavci. Po letech následovala...

Zobrazit více

Nevšední hřiště

Přímo v areálu školy pěkný, travnatý, leč nevyužívaný prostor a přitom prakticky žádná možnost kvalitního zázemí pro děti, mládež a rodiče z blízkého sídliště. Za této situace se Základní škola Bezručova...

Zobrazit více

Kde se potkáme?

Ratenice jsou obec ležící v okrese Kolín. Má zhruba 600 obyvatel a katastrální území má rozlohu 473 ha. V obci u fotbalového hřiště a v blízkosti obce směrem na Vrbovou Lhotu byly veřejně nevyužívané prostory. Na...

Zobrazit více

Podpora a trvalý rozvoj NNO a obecně prospěšných projektů Kolína a okolí

Pomoci zhruba dvěma desítkám neziskových organizací a projektů s obecně prospěšným posláním v Kolíně a okolí se rozhodlo občanské sdružení Prostor. Navázalo trvalou vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými...

Zobrazit více

Ta naše vesnička česká

O co jde: Úprava školní zahrady a prostranství před školou Ačkoli se záměrem nazvaným Ta naše vesnička česká přišla škola, nejedná se o zcela typický projekt úpravy školní zahrady. Specifický je tím, že se kromě vytvoření...

Zobrazit více

Dětské hřiště Ovčáry

S naším příspěvkem dva miliony korun vybudovala obec Ovčáry velké dětské hřiště, kde si nacházejí zábavu nejmenší děti i starší junioři. Hřiště má velké udržované travnaté plochy, nechybí stromy, lavičky...

Zobrazit více

Koncert v Synagoze v Kolíně

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Kmochův Kolín 2005

Není mnoho festivalů, které by se mohly pochlubit tradicí čítající víc než půl století. Jednou z takovýchto výjimek je mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín, jehož první ročník se konal už v roce 1962....

Zobrazit více

Kolínské hudební slavnosti

K rozvoji regionu a příjemnému životu v místě, kde jsme doma, se snažíme přispívat také sponzoringem akcí, které lidem přinášejí radost a vyžití. Zkrátka akcí přispívajících k tomu, že se lidé ve svém městě nebo obci...

Zobrazit více

Den záchranářů 2005

Tradiční akci prezentující práci a nedocenitelné zásluhy záchranářských složek podporujeme od chvíle, kdy jsme v průmyslové zóně otevřeli naši továrnu. Od roku 2005 pravidelně přispíváme na Den záchranářů, který zrakům...

Zobrazit více

Pomáháme spojovat břehy, aneb osm milionů na výstavbu lávky přes Labe

Ještě za sto let, což je minimální životnost díla, bude oba břehy Labe v Kolíně spojovat unikátní lávka. Vlastně třetí kolínský most. Ovšem první visutý vyhřívaný most v Evropě, na jehož vybudování jsme přispěli osmi miliony...

Zobrazit více

Cykloturistika – Integrace mentálně postižených

O co jde: Nákup cyklovybavení pro mentálně postižené Otevřít dětem i dospělým s mentálním postižením nové možnosti, a napomoci tak k jejich integraci do společnosti. Tak by se daly stručně charakterizovat cíle...

Zobrazit více

Kalcovka – klubovna Junáka

O co jde: Rekonstrukce střechy klubovny Kolínským Junákům už neprší na hlavu. Do tohoto stavu nechybělo mnoho, když se sešli na svém tradičním místě, v klubovně zvané Kalcovka. Ta slouží pro více než 200 Junáků, ovšem původně...

Zobrazit více

Kulturně – vzdělávací projekt pro děti a mládež Kolínska

S dalším přispěním k integraci sluchově postižených lidí do společnosti a k výchově dětí a mládeže k soužití přišlo Evropské centrum pantomimy neslyšících. Jejich projekt cílený na zlepšení kvality života...

Zobrazit více

Letní tábor u Starého rybníka ve Zbraslavicích

O co jde: Tábor pro romské děti z Kolína Šestadvacet romských dětí ze sociálně slabších rodin z Kolína mohlo díky naší podpoře strávit týdenní pobyt na letním táboře u Starého rybníka ve Zbraslavicích místo toho, aby...

Zobrazit více

Modernizace osvětlovacího zařízení v Malém divadle Kolín

O co jde: Nákup osvětlovací techniky pro ochotnické divadlo Balada z hadrů, Strašidla cantervilská, Soudné sestry… Vzpomínáte? Malé divadlo Kolín jako spolek nadšených divadelníků navazující na dlouholetou tradici ochotnického...

Zobrazit více

Obnova historické Kolínské řepařské drážky

Plných šest let příprav předcházelo tomu, než mohla skupina nadšenců koncem roku 2005 poklepat na základní kolejnici budoucí Kolínské řepařské drážky. Byli jsme u toho. A hned v prvním z několika roků budování této...

Zobrazit více

Program dlouhodobé primární prevence

O co jde: Prevence sociálně patologických jevů na základní škole, adaptační kurz Téměř tři stovky žáků se v roce 2005 zúčastnilo programu primární prevence na 7. základní škole Kolín. Z našeho grantu byly obsaženy...

Zobrazit více

Realizační studie výstavby sportovního přístavu v Kolíně

O co jde: Zajištění základních podkladů k vybudování přístavu pro sportovní plavidla Okolí řeky Labe, která v Kolíně protéká přímo centrem města, poskytuje ideální prostor pro sport, turistiku a odpočinek. K tomu je...

Zobrazit více

Rozvoj první organizace příbuzných duševně nemocných na Kolínsku

O co jde:  Rozjezd činnosti občanského sdružení Šela S cílem sdružovat příbuzné a přátele lidí s psychickým postižením na Kolínsku a podílet se na odstranění diskriminace a sociální izolace těchto lidí vzniklo...

Zobrazit více

Dětský ráj

O co jde: Revitalizace školní zahrady Vychovávat zdravé děti, fyzicky i psychicky zdatné s dobrým vztahem k životnímu prostředí, děti, které si umí vážit hezkých věcí i najít své místo v kolektivu, ve kterém se...

Zobrazit více

Pěší promenáda podél Bačovky ve Velkém Oseku

O co jde: Vznik odpočinkové trasy kolem říčky Nejhodnotnější pěší odpočinková část Velkého Oseku – okolí říčky Bačovky – získalo upravenou a z velké části nově vybudovanou pěší promenádu. Do té doby tuto lokalitu mezi...

Zobrazit více

Příběh ulice

O co jde: Společné představení dětí z dětských domovů a běžných škol   Do New Yorku šedesátých let s jeho nepokoji a boji mezi pouličními gangy přenesl diváky při celé řadě repríz před vyprodaným sálem nebo...

Zobrazit více

Osobní asistence jako cesta k důstojnému životu

O co jde: Pomoc asistentů zdravotně postiženým lidem a seniorům   Díky našemu grantu mohlo občanské sdružení Digno (důstojnost) rozšířit fungování služby osobní asistence na Kolínsku, kde byla do té doby rozšířena pouze...

Zobrazit více

Cyklistická stezka – 3. etapa

O co jde: Výstavba zhruba kilometrového úseku cyklostezky    Další zhruba kilometrový úsek cyklostezky pomohl zase o něco více spojit podél Labe Kolín s Poděbrady. Výrazně tak zvýšil bezpečnost dospělých, kteří jízdní kolo...

Zobrazit více

Moderní hasičský vůz – dar pro větší požární bezpečnost regionu

K zajištění větší požární bezpečnosti regionu jsme kolínským profesionálním hasičům věnovali požární vozidlo v hodnotě 9,5 milionu korun – Mercedes Atego CAS 24 řadící se svou koncepcí k nejmodernějším v republice. Sami...

Zobrazit více

Kolonoskop pro endoskopické centrum kolínské nemocnice

Ke zkvalitnění péče o pacienty jsme již v roce 2002 věnovali kolínské nemocnici sponzorský dar ve výši 9 milionů korun. Nemocnice za něj pořídila špičkový přístroj sloužící k vyšetření tlustého a částečně...

Zobrazit více

Sanitní vůz pro kolínskou nemocnici

V rámci podpory zdravotnické péče v regionu jsme v roce 2004 věnovali kolínské nemocnici sanitní vozidlo Citroën Jumper v hodnotě 750 000 Kč. Sloužit začal jako převozový vůz pro pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou...

Zobrazit více

Stavba cyklistického mostku přes Hluboký potok

Kilometr před písníkem Hradišťko I končila v době podání žádosti o podporu cyklostezka mezi Kolínem a Veltruby. Dál směrem k písníku, jež je vyhledávaným místem pro koupání a rekreaci obyvatel širokého...

Zobrazit více

Rekonstrukce památníků v Jestřabí Lhotě

Přímo uprostřed návsi v Jestřabí Lhotě stojí zajímavá skupina tří památek. Kamenný kříž z roku 1880, zvonička z červeného kutnohorského pískovce z roku 1894 a pomník padlým v I. světové válce. Patří...

Zobrazit více

Vybudování víceúčelového hřiště ve Velkém Oseku

V roce 2004 se díky našemu příspěvku podařilo splnit sen sportovců a položit na hřišti u Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku umělý povrch na rozběžiště na skok daleký a na volejbalové hřiště. Původně byl na...

Zobrazit více

Dobudování sportovního areálu Sány

Obec začala s budováním dětského hřiště v blízkosti stávajícího fotbalového hřiště v roce 2003. Na dostavbu se však nenašly peníze, práce musely být zastaveny. Problémy byly i s výkupy pozemků. Projekt zahrnující...

Zobrazit více

Vybudování čekáren v obcích Opolany, Oškobrh, Kanín

Při sestavování rozpočtu se obec Opolany snažila vtěsnat do výdajové části položku potřebnou na vybudování nových autobusových zastávek v Káníně, Oškobrhu i samotných Opolanech. Lidé na autobus čekali v dešti nebo...

Zobrazit více

DATABANKA PROJEKTŮ

Kategorie

Priorita

Rok projektu

Celková výše podpory
150 781 992 Kč