Výrobní systém Toyota

Produkt nejvyšší kvality

Vyrábět produkt nejvyšší kvality bez plýtvání, to je jasný cíl, k jehož splnění vede dlouhá, nikdy nekončící cesta. Takový je výrobní systém Toyota. Je založen na důmyslné organizaci práce, vysoké efektivitě a nekompromisní kvalitě. Léty prověřený výrobní systém vedoucí k úspěchu se dnes snaží napodobit téměř všichni automobiloví výrobci. Hlavním principem výrobního systému Toyota je neustálé zlepšování. Jeho vývoj nikdy nekončí – probíhá každý den.

Efektivitu výrobního systému Toyota zajišťují následující principy:

Kaizen

Kaizen znamená neustálé zlepšování, které je jedním z pilířů výrobního systému Toyota. Kaizenem je i minimální vylepšení, které pomůže zvýšit efektivitu produkce. Pokud při výrobě využíváme filozofii kaizenů, nesmíme být nikdy spokojeni se stávajícím stavem. I pár vteřin, které ušetříme při výrobě jednoho automobilu, pro nás znamená velké úspory.

Jidoka

Hlavní příčinou plýtvání jsou defekty a závady. Energie vynaložená na jejich odstranění nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Proto je každý zaměstnanec zároveň kontrolorem kvality. Pokud zjistí problém, ihned zastaví výrobní proces, a závada se díky tomu nedostane dále do výroby. Kromě problému tak přímo v místě vzniku můžeme odstranit i jeho příčinu. Právě hledání příčin defektů, resp. problémů, a jejich odstraňování je klíčem ke špičkové kvalitě vozů.

Just – in – time

Velké haly pro skladování zásob znamenají také velké finanční náklady. Proto v Toyotě přemýšleli o jejich možné úspoře. Výsledkem je zásobovací systém just – in – time neboli přesně na čas. Díky propracovanému zásobovacímu konceptu není nutné mít neustále na skladě množství výrobního materiálu. Všechny díly do továrny dorazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujeme a v množství, které potřebujeme.

Vizualizace

Abychom mohli pracovat jako jeden tým a rychle reagovat na případné problémy, musí mít všichni zaměstnanci stejný přístup k jednotným informacím. Proto výrobní systém Toyota klade velký důraz na vizualizaci. Od operátora na lince po inženýra, od pracovníka údržby až po mistra, všichni musí okamžitě vědět, jak v danou chvíli výrobní proces probíhá.

Politika kvality

Zavedení výrobního systému Toyoty (Toyota Production system) a systému řízení kvality (Quality Management System – ISO 9001) za účelem uspokojení požadavků všech zainteresovaných stran.