Historie

GENEZE VZNIKU SPOLEČNOSTI TOYOTA MOTOR CORPORATION​

Kromě samotné firmy Toyota Motor Company je jedním z nejvýznamnějších odkazů Kiichiro Toyody slavný Toyota Production System.

Kiichiro Toyoda

Otevřít se světu

Motivován potřebou vyrobit co nejvíce s co nejmenšími prostředky a zároveň docílit co nejvyšší kvality a spolehlivosti, vyvinul Kiichiro svou filozofii “just-in-time”, která společnosti umožnila zredukovat zásoby dílů potřebných k výrobě a s minimálním odpadem vyprodukovat pouze přesné množství předem objednaných vozů. Tento přístup se stal klíčovým faktorem pro rozvoj firmy a odráží dlouhodobý respekt k člověku i k životnímu prostředí. Následně se Toyota Production System (Výrobní systém Toyota) stal nedostižným příkladem v očích celého automobilového průmyslu díky důrazu na neustálé zlepšování, oddanost zaměstnanců a nejvyšší kvalitu.

Toyota povstala z popela průmyslového otřesu v poválečném Japonsku a stala se největším výrobcem ve své zemi – získala si více než 40% místního trhu. V roce 1980 vyrobila Toyota svůj 30-miliontý vůz a na přelomu století již toto číslo dosáhlo hodnoty 100 milionů.

Kromě území Japonska začala Toyota ke konci 50. let podnikat také nájezdy na zahraniční trhy. První modely Toyota Crown dorazily do USA v roce 1957 a do roku 1965 se firmě díky vozům jako je Toyota Corolla podařilo vybudovat reputaci vynikajících zákaznických služeb, velké spokojenosti zákazníků a prodejních čísel, která si nezadala s místními výrobci. V roce 2004 přesáhly prodeje vozů Toyota v USA hranici 2 milionů, přičemž 1,4 milionu vozů a téměř 1,3 milionu motorů bylo vyrobeno na území USA.

Kiichira Toyoda

Do Evropy

První oficiální import automobilů Toyota do Evropy se odehrál v Dánsku v roce 1963 a od té doby se společnosti daří neustále růst i na náročném a komplexním evropském trhu. V roce 2006 dodala Toyota do Evropy svůj 15-miliontý vůz a dosáhla rekordních prodejních výsledků již desátý rok v řadě. Toyota věří ve filozofii lokalizace svých vozů tak, aby odpovídaly rozličným specifickým požadavkům evropských zákazníků. To znamená, že aktivity firmy v Evropě – ať už jde o výrobu, výzkum a vývoj, nebo marketing – jsou lokalizovány přímo v oblastech, kterým jsou jejich služby určené.

Dnes se firmě Toyota daří z tohoto přístupu těžit. Po celé Evropě si vybudovala neotřesitelnou reputaci díky spolehlivosti, zákaznickým službám a celkové zákaznické spokojenosti.

Nepřetržitou expanzi firmy Toyota v Evropě potvrzuje nedávné vybudování a spuštění deváté výrobní linky Toyota na území Evropy, umístěné v Petrohradě v Rusku.

Podobrobnou historii společnosti Toyota Motor Corporation zpracovanou k 75letému výročí najdete zde.

Toyota Corona