Naše cíle

Zájem o region

V okamžiku, kdy jsme my přišli na Kolínsko, začali jsme se zajímat o region, který se stal naším novým domovem. Velmi rychle jsme zapustili na Kolínsku své kořeny. Během několika dalších let jsme společně se zaváděním a optimalizováním výrobních procesů formovaly i nástroje, kterými dodnes přispíváme k rozvoji Kolínska. Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči regionu a našim zaměstnancům a snažíme se chápat potřeby našeho okolí.

Hlavními cíli naší společnosti jsou: Být dobrým zaměstnavatelem, sousedem a občanem České republiky.

Dobrý zaměstnavatel

Jedním z pilířů naší společenské odpovědnosti je i závazek být dobrým zaměstnavatelem. Uvědomujeme si, že pro úspěch naší továrny jsou nejdůležitější lidé. Ceníme si práce našich zaměstnanců a na oplátku o ně pečujeme. Na prvním místě je pro nás zdraví a bezpečnost nejen našich zaměstnanců. Mimo jiné máme vlastní Centrum preventivní zdravotní péče v areálu automobilky, jehož součástí je i moderní rehabilitační a fyzioterapeutické středisko.

Každý ze zaměstnanců, kdo identifikuje třeba jen potenciální nebezpečí, má možnost ochránit sebe i ostatní tím, že na problém upozorní nebo zastaví výrobní proces. Prevence předcházení rizik je účinným nástrojem zvyšování bezpečnosti nejen v Toyotě.

Protože kvalita rovná se úspěch a kvalitu dělají kvalifikovaní zaměstnanci, chceme podporovat Váš rozvoj. Výrobní systém Toyoty je založen na tom, že každý zaměstnance má možnost ovlivnit kvalitu našich vozů a spokojenost zákazníka. Nabízíme širokou škálu školení a dovedností, a možnost zapojit se do řešení problémů na pracovišti, které zvýší kvalitu nejen u nás, ale i ostatních závodů Toyoty ve světě.

Zdravotní centrum

Dobrý soused a občan České republiky

Jsme nedílnou součástí Kolínska a České republiky, systematicky přispíváme k jeho trvale udržitelnému rozvoji a rovnováze ekonomického, sociálního i ekologického rozměru v souladu se zákony České republiky.

 

Aktivně podporujeme

Významně se podílíme na rozvoji kultury, sportu, bezpečnosti a sociálních služeb, ochrany životního prostředí a vzdělání v celém regionu.

Vybudovali jsme cyklostezky, podporovali a sami v rámci dobrovolnických akcí sázeli stromy, uklízeli Česko. Založili jsme hudební festival, jehož výtěžek pomáhá plnit sny těm, kteří mají určitý handicap. Aktivně podporujeme složky integrovaného záchranného sboru.