SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. tímto poskytuji společnosti Toyota Motor Manufacturich Czech Republic s.r.o.(dale jen “TMMCZ”) souhlas s poskytnutím, zpracováním a zveřejněnímmých osobních údajů na dobu 5-ti let od podpisu tohoto souhlasu, a to ve výčtujméno, příjmení a emailovou adresu, to vše za účelem hlasování propodporu projektů z grantového programu TMMCZ pro Kolínsko 2015 a zařazenído slosování o ceny.

P r o h l a š u j i, že beru na vědomí, že udělenísouhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat a že jsem byl/a v souladus ustanovením § 11, § 12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobníchúdajů, v platném znění, řádně informován/a o zpracování mých osobníchúdajů výše uvedenou Společností, jakož i o mých právech a právech apovinnostech Společnosti s tím spojených. Dále prohlašuji, že osobní údaje,které jsem Společnosti poskytl/a, jsou přesné, úplné a pravdivé.

PODMÍNKY PROHLÍDKY AUTOMOBILKY TOYOTA MOTOR MANUFACTURICH CZECH REPUBLIC S.R.O.

 1. V den návštěvy se dostavte na osobní vrátnici TMMCZ 10 minut před plánovaným začátkem prohlídky.
 2. Pro prohlídky veřejnosti platí
  • minimální věk účastníka 6 let
  • 1 dospělý může přivést max. 2 děti ve věku 6 – 15 let
 3. Pro prohlídky škol platí
  • minimálně věk účastníka 10 let
  • na každých 17 dětí musí připadat jedna dospělá osoba jako dozor
 4. Z bezpečnostních důvodů musí mít všichni návštěvníci dlouhé rukávy a nohavice, plné boty. Při pohybu ve výrobních halách jsou zakázány trička s krátkým rukávem, kraťasy, sukně, boty na podpatku, pantofle a sandály.
 5. Z bezpečnostních důvodů není možný vstup osob na invalidním vozíku.
 6. V celém areálu TMMCZ platí zákaz fotografování a natáčení (s výjimkou zasedací místnosti, kde probíhá úvodní část exkurze a závěrečná debata)
 7. V celém areálu TMMCZ plátí přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek. V případě podezření bude návštěvníkovi provedena dechová zkouška a podnapilým osobám nebude umožněn vstup do areálu.
 8. Během jízdy na prohlídkovém vláčku je zakázáno:
  • vystupovat,
  • sundávat helmy a ochranné brýle,
  • nahýbat se z vozíků,
  • opírat se o dvířka a stěny vozíku,
  • dotýkat se jakýchkoli zařízení,
  • vystupovat z vozíků dříve, než na pokyn průvodců.
 9. Během prohlídky dbejte pokynů doprovodu TMMCZ.
 10. V případě cizojazyčné skupiny TMMCZ nezajišťuje tlumočníky, je nutné zajistit si vlastního.

 

PŘI NEDODRŽENÍ PODMÍNEK, NEBUDETE VPUŠTĚNI DO AREÁLU TMMCZ!

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROHLÍDCE AUTOMOBILKY TOYOTA MOTOR MANUFACTURICH CZECH REPUBLIC S.R.O.

 1. Informace o prohlídce
  • prohlídka je zdarma
  • trvá cca 1 hodinu a 45 minut
 2. Program prohlídky:
  • video –výstavba, výroba a život v TMMCZ: 25 minut (prezentace je možná v ČJ, AJ, FJ a JPN – přes registrační formulář je možné rezervovat prohlídku pouze v českém jazyce, v případě zájmu o cizojazyčnou prohlídku nevyplňujte registrační formulář, ale kontaktujte nás na adrese: recepce@toyotacz.com)
  • prohlídka výrobních hal na elektrických vláčcích: 45 minut (prezentace je možná v ČJ, AJ, FJ a JPN – přes registrační formulář je možné rezervovat prohlídku pouze v českém jazyce, v případě zájmu o cizojazyčnou prohlídku nevyplňujte registrační formulář, ale kontaktujte nás na adrese: recepce@toyotacz.com)
  • prostor pro dotazy: 20 – 40 minut podle množství dotazů
 3. Kontakt
  • tel: +420 321 777 111
  • e- mail: info@toyotacz.com